Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto studijų programų jungimas ir atnaujinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kauno kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
258 337,77 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Situacija darbo rinkoje, reikalavimai jauniems specialistams kinta greitai, todėl siekiant neatsilikti nuo darbo rinkos reikalavimų, būtina nuolat atnaujinti studijų programas. Pagal LDB pateikiamą paklausių profesijų barometrą (http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/situacija.aspx) užsienio k. mokytojai, referentai yra paklausios profesijos. Šiuo projektu norima atnaujinti KKKJRF vykdomas studijų programas, kad atnaujinti programų moduliai ir diegiami nauji mokymo(si) metodai padėtų geriau ugdyti būsimų specialistų profesinius įgūdžius ir didintų jų konkurencingumą darbo rinkoje. Projekte numatoma 3 programas (Anglų-vokiečių k. pedagogika (toliau -AVP), Anglų-prancūzų k. pedagogika (toliau-APP), Vokiečių-anglų k. pedagogika (toliau-VAP)) sujungti į naują studijų programą Anglų kalbos ir kitos užsienio kalbos pedagogika bei atnaujinti Socialinės pedagogikos (toliau-SOP) ir Verslo anglų kalbos (toliau-VAK) studijų programas. Tiesioginiai projekto naudos gavėjai yra KK KJRF dėstytojai ir studentai. Šis projektas bus naudingas abiem pusėms, nes dėstytojai kels savo profesinę ir bendrąją kompetencijas, tokiu būdu galės kūrybiškiau organizuoti studijų procesą ir diegti inovatyvius, aktualius mokymo(si) metodus, pvz., interaktyvūs vadovėliai mokant užsienio kalbų, probleminio ir projektinio darbo metodai ir kt. Studentams atnaujintos studijų programos bus įdomesnės ir patrauklesnės, tai turėtų didinti jų mokymosi motyvaciją. Organizuojant studijas, bus skiriama daugiau dėmesio studentų savarankiško ir e-mokymosi įgūdžių plėtojimui. Projektas bus naudingas ir netiesioginiams naudos gavėjams: Kėdainių ir aplinkinių rajonų įmonėms ir gyventojams, nes atnaujintą edukacinę bazę bus galima pritaikyti neformaliam suaugusiųjų švietimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-07-K-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-07
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-12-07
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kėdainių raj.

<< Grįžti į paieškos formą