Verslumo ugdymas socialinėje- edukacinėje veikloje

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus pedagoginis universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
183 102,99 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Atsižvelgiant į Lisabonos strategijoje nustatytus pagrindinius tikslus- paversti ES ekonomiką konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių pagrindu augančią ekonomika pasaulyje, siekiama socialinę ekonominę plėtrą suderinti su didesniu užimtumu ir socialine sanglauda, atkreipiant dėmesį į verslumo ugdymą socialinėje edukacinėje erdvėje. G.Kvieskienė (2009) atlikti tyrimai rodo, jog vystant edukacines ir socialinės integracijos strategijas reikia siekti partnerystės ir socialinio dialogo visuose organizacijų lygiuose, plėtoti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, ko ir siekiama teikiamame projekte. Verslumo ugdymas - problema studentų tarpe, kurios sprendimui reikalingi praktiniai įgūdžiai. VPU įkuriamas imitaciniais pagrindais dirbanti įmonė "Verslumo ugdymo centras". Projekto tikslinės grupės - studentai, mentoriai ir tutoriai. Projektas naudingas ne tik tikslinėms grupėms, bet ir socialinės partnerystės vystymui, socialinio dialogo skatinimui tarp mokslo įstaigų ir verslo asociacijų. VPU kartu su partneriu VVDK įkuriama imitaciniais pagrindais dirbanti įmonė „Verslumo ugdymo centras", skirtas VPU studentų verslumo kompetencijoms ugdyti, įgalinant juos simuliaciniu būdu projektuoti virtualias socialines-edukacines įmones bei jų scenarijus. Kuriant įmonę bus konsultuojamasi ir adaptuojama Jungtinių Karalysčių patirtis. Parengus mokymo gaires tutorystės ir mentorystės mokymuisi, bus kartu su Vilniaus kolegijos dėstytojais rengiama ir leidžiama metodinė medžiaga, bei mokymosi programos įtraukiant inovatyvius mokymosi metodus. Planuojami gerosios patirties mainai dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose ir tutorių bei mentorių mokymai „Verslumo ugdymo centre“, bei VPU studentų praktiką koordinuojama tutorių, kur mentoriai konsultuos ir vertins praktikų ataskaitas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-07-K-01-016
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-07
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-12-07
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą