Pedagoginių studijų programų atnaujinimas siekiant efektyvinti studijų kokybę ir praktinį rengimą

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Marijampolės kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
285 557,81 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vykstant rinkos pokyčiams, iškyla būtinybė rengiant pedagogus reaguoti į nūdienos reikalavimus, kita vertus, kinta pedagogų rengimo tendencijos bei juridinė bazė. Atsižvelgiant į Bolonijos proceso tikslą – sukurti bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę – iškyla būtinybė plėsti tarptautinius studentų ir dėstytojų mainus bei įgyvendinti studijų programų tarptautiškumą. Reaguodama į minėtus pokyčius, Marijampolės kolegija atliko tyrimą, iš kurio paaiškėjo, kad reikia rengti programas, kurios suteiktų galimybę dirbti ir nepedagoginį, bet artimą pasirinktai specialybei darbą. Be to, atnaujinant studijų programas, būtina keisti ir dalykų modulius, programas papildyti naujais pasirenkamaisiais dalykais, įvesti naujas šakas, atnaujinti praktinį studentų rengimą bei siekti jas įregistruoti į edukologijos kryptį (Priedas Nr.5). Tikslinę grupę sudaro Marijampolės kolegijos 20 dėstytojų ir 20 studentų. Dėstytojai projekto metu galės susipažinti su kitos šalies pedagogų rengimo patirtimi, dalyvaus seminaruose apie inovatyvias mokymo formas ir metodus bei pedagogų rengimą Europos aukštojo mokslo erdvėje. Studentai išbandys Europos dimensijas atitinkančias studijas, įgis papildomas kompetencijas, platesnes įsidarbinimo galimybes, studijų tęstinumą universitetuose. Projektas patrauklus ir įdomus tuo, kad atnaujinat studijų programas, remiamasi ne tik Lietuvos patirtimi, bet pirmą kartą į programų atnaujinimą įtraukiami partneriai iš užsienio šalių. Atnaujintos studijų programos taps lanksčios ir konkurencingos. ES struktūrinių fondų finansavimas sudarys sąlygas projekto tikslui pasiekti ir optimaliam veiklų vykdymui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-07-K-01-018
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-07
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-12-07
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės

<< Grįžti į paieškos formą