Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Birštono Vienkiemio kaime

Paramos priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Birštono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
410 453,54 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Birštono Vienkiemio bendruomenė, norėdama plačiau įtraukti vaikus ir jaunimą į sportinę, kultūrinę veiklą, vykdyti nusikalstamumo prevenciją paauglių ir jaunimo tarpe, susiduria su šiomis problemomis: - Birštono Vienkiemio darželis – mokykla, kuris galėtų pasitarnauti bendruomenės sueigų ir kultūrinių renginių organizavimui, yra prastos būklės: pastato sienos sutrūkinėjusios, pastatas neapšiltintas, susidėvėjusi stogo danga, ko pasėkoje neužtikrinamos šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios patalpų mikroklimato sąlygos. Birštono Vienkiemio kaime nėra išplėtota viešoji sporto, laisvalaikio praleidimo infrastruktūra, nėra vaikų žaidimo aikštelių; viešosios erdvės nėra saugios tamsiuoju paros metu, kadangi nėra įrengto apšvietimo, tai sudaro sąlygas augti nusikalstamumui; reikalinga mašinų stovėjimo aikštelės rekonstrukcija. Projekto tikslas – pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą bei sukurti kokybiškesnę gyvenamąją aplinką kaimo bendruomenei Birštono Vienkiemio kaime. Projekto įgyvendinimo metu planuojama parengti techninį pastato ir teritorijos sutvarkymo projektą, rekonstruoti Vienkiemio darželio – mokyklos pastatą, sutvarkyti teritoriją, ją aptverti ir apšviesti, įrengti vaikų žaidimo ir sporto aikšteles. Įgyvendinus projektą pagerės Birštono Vienkiemio kaimo gyvenamosios aplinkos kokybė, bus labiau tenkinami vietos gyventojų kultūriniai, socialiniai, laisvalaikio ir kiti bendruomeniniai poreikiai. Projekto tikslinė grupė - Birštono Vienkiemio gyventojai. Šio projekto vykdymas Europos Sąjungos lėšomis prisidės prie uždavinio „Sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse“ priemonės tikslo „Didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą“ įgyvendinimo.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Kvietimo numerisVP3-1.2-VRM-01-R-21
Paraiškos kodasVP3-1.2-VRM-01-R-21-003
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Birštono

<< Grįžti į paieškos formą