Kompleksinės I pakopos ir vientisųjų studijų MRU, VDU, Kauno kolegijos studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas tarpdisciplininėms studijoms

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos teisininkų draugija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
550 278,04 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas kryptingai plėtoti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą su teisininkų asociacija bei efektingai papildys egzistuojančią aukštojo mokslo sistemą ir, sėkmės atveju, paskatins privačius ūkio subjektus prisidėti prie studijų proceso gerinimo. Atlikti tyrimų rezultatai įrodo nepakankamą bendradarbiavimą tarp aukštųjų mokyklų ir darbdavių. Šis projektas yra skirtas užpildyti spragą tarp pakankamai aukšto rengiamų Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno kolegijos specialistų teorinio paruošimo lygio ir jų gana dažnai silpnų praktinių įgūdžių rengiant teisininkus. Projekte numatomos tiesioginės finansinės paramos priemonės yra nukreiptos į studentų praktikų organizavimo modelio kūrimą, siekiant suformuoti studentų tarpdisciplininius praktinius įgūdžius, naudojant inovatyvius sprendimus. Visos projekte numatytos veiklos prisidės prie mokslo sistemos tobulinimo. MRU, VDU, Kauno kolegijos teisės studijų programos studentai dalyvaudami praktikose pagal sukurtą sistemą bandys įgyti praktinių įgūdžių realioje socialinėje aplinkoje ir įgis bendrą supratimą apie savo būsimą profesinę veiklą, sužinos, kokių teorinių žinių bei praktinių įgūdžių tikisi jų būsimi darbdaviai. Studentams, kuriems šiuo metu egzistuojančios studijų programos nenumato praktikos, turės galimybę dalyvauti praktikos programoje tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tie studentai, kurių programose yra numatyta praktika. Projektas neprieštarauja Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos nuostatoms, o naujai sukurtas studentų praktikos organizavimo modelis, prisidėtų prie studijų kokybės efektyvumo didinimo. Lietuvos teisės draugijas su partneriais jungtinės veiklos pagrindu apjungė verslo, mokslo ir studijų institucijų išteklius, žinias ir gebėjimus projekto įgyvendinimui bei tęstinumo užtikrinimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-07-K-01-024
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-07
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-12-07
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą