,,Teritorijų planavimo dokumentų registro ir teritorijų planavimo sprendinių duomenų banko paslaugų plėtra“

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-03-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 737 716,64 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas – sukurti Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) ir Teritorijų planavimo duomenų banko (TPDB) elektronines paslaugas gyventojams ir verslui. Šiuo metu TPDR (registras registruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgaliotų institucijų, apskričių administracijų arba savivaldybių tarybų patvirtintus sprendimus dėl teritorijų naudojimo pobūdžio) kaupiama informacija neturi ryšio su grafiniu teritorijų planavimo dokumentu, grafinė teritorijų planavimo informacija yra kaupiama popieriniame formate ir magnetinėse laikmenose, negalima gauti TPDR ir TPDB grafinių sprendinių (bendrųjų, specialiųjų, detaliųjų planų) išrašų elektroniniu būdu, nėra užtikrintas tinkamas informacijos viešumas. Ši informacija vartotojams nėra prieinama nuotoliniu būdu, todėl duomenų bankas nėra funkcionalus. Reikalingas greitesnis ir efektyvesnis TP duomenų valdymas, sprendinių viešinimas. Siekiant užtikrinti efektyvų teritorijų planavimo sistemos funkcionavimą, pirmiausia būtina sukurti TPDR ir TPDB integralią sistemą, kur duomenys ir informacija būtų laikomi elektroninėje aplinkoje. Įgyvendinus projektą juridiniai ir fiziniai asmenys, teritorijų planavimo dokumentų rengėjai ir organizatoriai galės tikėtis mažesnių išlaidų teritorijų planavimo dokumentų pateikimui, formavimui, registravimui ir derinimui, bus sudarytos prielaidos parengti geresnius detaliuosius planus. Informacinės sistemos sukūrimas ir el. paslaugų įdiegimas žymiai palengvins, savivaldybės administracijos, Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojų darbą, užtikrins greitesnį ir efektyvesnį teritorijų planavimo dokumentų, sprendinių surinkimą, tvarkymą ir pateikimą visuomenei. Visuomenė, naudodamasi elektroninėmis paslaugomis, galės gauti daugiau informacijos apie teritorijų planavimą, gauti pačius teritorijų planus, sutaupyti laiko ir kitus išteklius informacijos paieškai ir gavimui.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Intelektualios valdymo sistemos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-03-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-03-V-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-03
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-12-15
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą