Vidaus reikalų pareigūnų registro modernizavimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-04-30
Prašoma lėšų suma:
289 620,02 €
Skirtas finansavimas
289 620,02 €
Iš jo ES dalis:
246 177,02 €

Vidaus reikalų pareigūnų registras yra valstybės registras. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Vidaus tarnybos statute ir Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatuose nurodytus duomenis vidaus reikalų statutinėms įstaigoms, valstybės registrams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pagrindiniai Vidaus reikalų pareigūnų registro tikslai: sąveikoje su kitais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis centralizuotai tvarkyti registro duomenis registro duomenų bazėje, registro pagrindu išduoti pareigūnų tarnybinius pažymėjimus, teikti informaciją valdymui, analizei, statistinei vidaus tarnybos personalo apskaitai, pareigybių komplektavimui ir poreikio nustatymui, kompiuterizuoti ir centralizuoti vidaus tarnybos pareigūnų apskaitą. Esamos Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenų apimtys bei valdymo galimybės nebetenkina keliamų reikalavimų, mažina veiklos efektyvumą ir trukdo įgyvendinti pokyčius viešojo administravimo sektoriuje. Projekto pagrindinis tikslas – gerinti ir užtikrinti kokybišką informacijos, reikalingos vidaus tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymui, teikimą. Projekto uždaviniai: modernizuoti Vidaus reikalų pareigūnų registrą ir apmokyti Vidaus reikalų pareigūnų registro vartotojus ir administratorius naudotis modernizuoto registro galimybėmis ir nustatyti Vidaus reikalų pareigūnų registro plėtros galimybes. Įgyvendinus projektą, naujos modernizuoto Vidaus reikalų pareigūnų registro galimybės bus efektyviai panaudojamos teikiant informaciją vidaus tarnybos valdymui ir priimant sprendimus.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-01-V-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-01-29
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-01-29
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą