Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas Panevėžio miesto poliklinikoje

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-08-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
468 294,43 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projektas skirtas tikslinei gyventojų grupei, t.y. turintiems psichikos sutrikimų. Pastaraisiais metais didėja sergančiųjų psichikos sutrikimais asmenų skaičius. Kasmet nusižudo per 20 panevėžiečių. Dėl didėjančio sergamumo psichikos ligomis, būtina gerinti psichikos sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą gyventojams, todėl ir buvo nuspręstą įgyvendinti šį projektą, kurio metu bus įsteigtas psichikos dienos stacionaras (centras). Pablogėjus psichinei sveikatai, pacientai hospitalizuojami į psichiatrijos stacionarus. Būklei pagerėjus, būtina stacionarinį gydymą laipsniškai pakeisti ambulatoriniu. Ta tarpinė grandis ir yra dienos stacionaras. Projekto metu numatoma rekonstruoti Panevėžio miesto poliklinikai priklausančias patalpas, kurių bendras plotas 554,1 m2, rekonstruojamo objekto unikalus nr. 2799-1003-2017. Taip pat numatoma įsigyti reikiama įrangą (medicininė įranga, užimtumo priemonės ir įranga, kompiuterinė įranga, virtuvės įranga) bei baldus. Pagrindinis projekto tikslas – didinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą plėtojant šių paslaugų tiekėjų tinklą ir optimizuojant infrastruktūrą. Tam būtina optimizuoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas: steigti dienos stacionarus prie Psichikos sveikatos centrų, gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę. Įgyvendinus projektą planuojamas pasiekti tokius rezultatus: 1) Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklo plėtra – modernaus dienos stacionaro įkūrimas. 2) Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir pireinamumo pagerinimas Panevėžio miesto ir rajono gyventojams (~200 pacientų per metus). 3) Hospitalizacijos laiko sutrumpinimas psichiatrijos stacionaruose. 4) Psichikos ligų paūmėjimų atvejų sumažinimas, tuo pačiu ir savižudybių. 5) Geresnė pacientų socializacija bei pritaikymas prie visuomenės. 6) Greitesnė pacientų reintegracija į šeimas ir bendruomenę. 7) Perimamumo užtikrinimas tarp pacientą gydančio psichiatro ir šeimos gydytojo.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-08-R-51
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-08-R-51-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-29
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-12-31
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto

<< Grįžti į paieškos formą