Psichikos dienos stacionaro (centro) steigimas prie viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro Varpo g. 9

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-08-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
903 035,22 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Psichikos sveikata reikalauja kiekybiškai ir kokybiškai naujų investicijų ir sprendimų, siekiant užtikrinti socialinę ir ekonominę šalies plėtrą bei piliečių gyvenimo kokybę. Statistiniai duomenys rodo, kad kone kas penktas psichikos negalią turintis žmogus, gavęs visapusišką specialistų pagalbą, sėkmingai konkuruoja darbo rinkoje ir gyvena visavertį gyvenimą. Įrodyta, kad dienos centrai priartina paslaugas prie vartotojų ir palengvina psichinių ligonių artimųjų gyvenimą, leidžia paslaugų vartotojams gauti įvairiapuses paslaugas, skatina bendruomeninių paslaugų plėtrą, ligoniai intensyviau gydomi, nenutrūksta jų ryšys su šeima ir įprastine aplinka. Tokiu būdu sukuriama pacientų poreikius tenkinanti paslaugų sistema. Taip pat antrinė ir tretinė ligų prevencija lemia stacionarinių paslaugų poreikio mažėjimą bei ekonominį naudingumą. Siekiant tobulinti asmens psichikos sveikatos paslaugų sistemą, reikia modernizuoti stacionarios psichiatrijos grandį, investuojant į ūmios psichiatrijos stacionarų patalpų įrengimą su šiuolaikinėmis specialiosios priežiūros priemonėmis bei aprūpinant jas reikiama medicinine įranga. Kokybiškos psichikos sveikatos paslaugos neįmanomos be modernios ir efektyvios stacionarinės pagalbos ūmių būklių atvejais. Šiaulių psichikos dienos centro paskirtis: teikiant socialines ir medicinines paslaugas, sustiprinti psichikos negalios žmonių gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, atkurti bendruomeninius ryšius, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti socializaciją ir sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus. Projekto pagrindinės veiklos – patalpų, esančių Varpo g. 9, Šiauliuose, skirtų Psichikos dienos stacionaro (centro) veiklai, rekonstrukcija bei įrangos, reikalingos psichikos dienos centro veiklos vykdymui, įsigijimas. Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – psichikos negalią turintys žmonės, jų šeimų nariai, medicinos ir aptarnaujantis personalas. Netiesioginiai naudos gavėjai – Šiaulių miesto, rajono ir viso regiono gyventojai.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-08-R-61
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-08-R-61-002
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą