Krizių intervencijos centro įsteigimas Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-09-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-10-15
Prašoma lėšų suma:
579 240,04 €
Skirtas finansavimas
277 847,29 €
Iš jo ES dalis:
236 170,2 €

Pagrindinis investicijų projekto „Krizių intervencijos centro įsteigimas Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre“ tikslas yra gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Vilniuje. Pagrindiniai projekto siektini rezultatai - sukurti Vilniaus miesto krizių intervencijos centrą, turintį stacionarą, dienos stacionarą ir galintį teikti mobiliąsias krizių intervencijos paslaugas. Savižudybių skaičius Lietuvoje vis dar išlieka tarp didžiausių pasaulyje, kitų Europos šalių tarpe išsiskiriame pagal patyčių paplitimo tarp paauglių bei vaikų rodiklį. Šalyje nuolat auga psichologinės pagalbos poreikis, tačiau galimybių gauti kvalifikuotą pagalbą nedaugėja. Šiuo metu veikiančiame Krizių intervencijos tarnybos stacionare yra tik 5 lovos, per mėnesį aptarnaujama apie 15, o per metus apie 180 pacientų. Tačiau realus krizių intervencijos stacionaro paslaugų poreikis yra didesnis, todėl šias paslaugas būtina plėsti, o taip pat gerinti šių paslaugų kokybę. Krizių intervencijos tarnybos ambulatorinės paslaugos neatitinka psichiatrijos krizių intervencijos dienos stacionaro paslaugų suaugusiems teikimo reikalavimų. Per mėnesį pacientams suteikiama tik apie 100 val. individualių konsultacijų. Šių paslaugų pagrindu siekiant sukurti krizių intervencijos dienos stacionaro paslaugas, reikia gerinti paslaugų kokybę ir prisitaikyti prie psichiatrijos krizių intervencijos dienos stacionaro paslaugų suaugusiems teikimo reikalavimų. Investicijos taip pat reikalingos paslaugų prieinamumui didinti bei naujoms paslaugoms sukurti. Mobilių krizių intervencijos paslaugų Krizių intervencijos tarnyba šiuo metu neteikia, todėl prarandama galimybė lanksčiai reaguoti ir krizines situacijas sureguliuoti jų susidarymo vietoje. Gydymo paslaugos teikiamos įranga, kuri yra didžiąja dalimi morališkai ir fiziškai pasenusi. Norint įkurti visą Vilniaus miesto krizių intervencijos centrą naujos įrangos poreikis dar yra labai didelis, tam VMPSC pakankamai lėšų neturi.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Krizių intervencijos centrų įkūrimas
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-09-R-01
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-09-R-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-01-22
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-02-02
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą