Krizių intervencijos centro įkūrimas VšĮ Kauno apskrities ligoninėje

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-09-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Kauno apskrities ligoninė
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-05-20
Prašoma lėšų suma:
490 950,82 €
Skirtas finansavimas
457 309,15 €
Iš jo ES dalis:
388 712,78 €

Psichikos sveikata pripažįstama svarbiausia XXI amžiaus pradžios asmens ir visuomenės sveikatos sritimi, reikalaujančia kiekybiškai ir kokybiškai naujų investicijų ir sprendimų, siekiant užtikrinti šalies socialinę ir ekonominę plėtrą bei gyventojų gyvenimo kokybę. Lietuvoje kasmet nusižudo 1700 žmonių, 17000 (dešimt kartų daugiau) kasmet bando nusižudyti. Lietuvoje kasdien nusižudo 4-5 žmonės, savižudybių skaičius yra vienas didžiausių Europoje, jis kelis kartus viršija Europos Sąjungos vidurkį. Projekto įgyvendinimą skatina tokios problemos: 1) Kauno apskrityje nėra Krizių intervencijos centro, o paslaugų poreikis kasmet auga; 2) patalpų išdėstymas neatitinka Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 m. programos reikalavimų; 3) medicininė įranga ir baldai pasenę ir nusidėvėję. VšĮ Kauno apskrities ligoninė (KAL)–tai daugiaprofilinė ligoninė,aptarnaujanti Kauno apskrities gyventojus (virš 670.000 gyventojų).Projekto tikslas–užtikrinti ankstyvą ir kokybišką krizių intervencijos paslaugų teikimą Kauno miesto,rajono ir apskrities gyventojams,esantiems krizinėje situacijoje.Projekto tikslas atitinka Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 m. programos VIII dalies “Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimo“ tikslus ir uždavinius.Projekto įgyvendinimui suformuoti 3 uždaviniai:1) Rekonstruoti KAL padalinio Psichiatrijos ligoninės Krizių skyriaus patalpas, pritaikyti jas Krizių intervencijos centro įkūrimui; taip pat pastatyti priestatą krizių intervencijos paslaugų teikimui; 2) Įsigyti Krizių intervencijos centrui reikalingą įrangą ir baldus; 3) Sukurti mobilių paslaugų teikimo infrastruktūrą. Pagrindinė projekto tikslinė grupė–KAL pacientai (Kauno apskrities gyventojai),esantys krizinėse situacijose.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Krizių intervencijos centrų įkūrimas
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-09-R-21
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-09-R-21-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-01-04
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-01-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą