Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio IA etapas (Lazdynų tilto rekonstrukcija)

Paramos priemonė
VP2-5.4-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-07-12
Prašoma lėšų suma:
32 684 521,84 €
Skirtas finansavimas
22 768 869,07 €
Iš jo ES dalis:
20 178 694,37 €

Vilnių rytų-vakarų kryptimi kerta IXB Europos transporto koridorius, šiaurės-pietų kryptimi – TEN-T tinklo kelias E272. Vilniaus vakarinio aplinkkelio IA etapas sutampa tiek su IXB transporto koridoriumi Rytai-Vakarai, tiek su TEN-T tinklo keliu E272, kuriam priklauso vakarinis aplinkkelis. Pagrindinė jungties problema - Lazdynų tiltas. Nė karto nuo 1969 m. neremontuotas statinys kelia pavojų: iš 23 sijų 17 nutrūkusios, per eksploatacijos laikotarpį tiltas nusėdo 260 mm, per paskutinius metus - 16,8 mm. Ant tilto yra 3 eismo juostos viena kryptimi, tuo tarpu transportas įvažiuoja 4 juostomis, dėl ko susidaro grūstys. Tilto apžiūros metu nustatyta, kad tilto būklė avarinė. Tilto nerekonstravus, artimiausiu metu tektų jį uždaryti ir tiltas taptų trūkstama jungtimi. Projektas atitinka LR teritorijos Bendrojo plano (2002), Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (2005), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant projektą numatoma: rekonstruoti 0,23 km Lazdynų tiltą - rekonstruoti esamą 6 eismo juostų tiltą laikomosios galios užtikrinimui bei pastatyti papildomą 2 eismo juostų tilto dalį pralaidumo padidinimui; iki 8 eismo juostų praplatinti rytinėje tilto pusėje esančią 0,212 km ilgio ir vakarinėje tilto pusėje esančią 0,275 km ilgio atkarpas; rekonstruoti Oslo g. ir kitas jungiamąsias gatves. Bendras rekonstruojamų Oslo g. ir Laisvės pr. ilgis - 2,138 km. Bendras rekonstruojamų gatvių ilgis su jungiamosiomis gatvėmis ir sankryžų įvažomis bei nuovažomis - 2,54 km. Numatoma įrengti 4,3 km atitvarų, 5,35 km apšvietimo tinklo; apsaugai nuo triukšmo pakeisti 157 langus dešimtyje gyvenąmųjų namų.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas
Kvietimo numerisVP2-5.4-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.4-SM-01-V-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-21
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-03-22
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą