Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
36 309 661,72 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vilniaus universitetas kartu su partneriais ketina įgyvendinti projektą, kurio metu bus sukurtas Jungtinis Gyvybės mokslų centras, skirtas biotechnologijos ir molekulinės medicinos mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms. Projekto atsiradimą lėmė kelios priežastys: pasenusi ir nepakankama MTEP bazė, šiuolaikinių biotechnologijos ir molekulinės medicinos MTEP darbų poreikis, išskaidytas mokslinis potencialas. Siekiant spręsti šias problemas, įvertinus galimas alternatyvas, buvo nuspręsta įgyvendinti projektą, kurio metu Saulėtekio al. būtų formuojama jungtinė projekto partnerių mokslo ir studijų infrastruktūra. Tikslinės grupės – pagrindiniai tokios infrastruktūros naudotojai: mokslininkai ir tyrėjai, dėstytojai, studentai. Prie netiesioginės tikslinės grupės būtų galima priskirti verslo subjektus, kurie diegtų sukurtas inovacijas praktikoje, aktyviau bendradarbiautų su mokslo atstovais. Projekto įgyvendinimo metu bus išplėtota bendroji ir technologinė MTEP, studijų infrastruktūra, skirta biotechnologijos ir molekulinės medicinos mokslų reikmėms, įrengti atviros prieigos centrai (infrastruktūra, prie kurios atvira prieiga suteikiama ne tik projekte dalyvaujančių institucijų bet ir kitų mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, tyrėjams). Tokių būdu būtų užtikrinamas efektyvus brangios MTEP įrangos panaudojimas, aprėpiama didesnė tikslinė grupė, sustiprinama vykdoma MTEP veikla, skatinama tarpdisciplininių MTEP darbų plėtra. Mokslo centras bus įkurtas integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santara" rėmuose ir prisidės prie pagrindinio slėnio „Santara“ tikslo - įkurti Slėnį, kuriame būtų atliekami viešieji ir privatūs tyrimai, steigiamos žinioms imlios įmonės ir teikiamos žinioms imlios paslaugos.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-04-V-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą