Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste modernizuojant Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurą

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-11-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
229 992,37 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) – vienas pirmųjų Lietuvoje įkurtų visuomenės sveikatos biurų. Pagrindinės Biuro atliekamos funkcijos – vaikų ir moksleivių sveikatos priežiūra, formalus ir neformalus sveikatos ugdymas ir mokymas. Šiuo metu Biuras savo veiklą vykdo patalpose, kurių plotas – 212,14 m2. Šios patalpos Biurui yra perduotos panaudos sutartimi 5 metams. Šių patalpų Biuro veiklos vykdymui ir plėtrai neužtenka, todėl ir buvo inicijuotas šis projektas. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Šiaulių mieste, plėtojant Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūrą. Projekto tikslu siekiama sukurti šiuolaikinę ir modernią, atitinkančią Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus visuomenės sveikatos priežiūros sistemą, kuri pagerins Šiaulių mieste teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų kokybę. Projekto įgyvendinimu bus siekiama sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatinti, išplėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sustiprinti susirgimų prevenciją ir skatinti bendruomenės dalyvavimą sveikatinimo veikloje, didinti vykdomų susirgimų prevencijos programų ir sveikatinimo renginių bendruomenei aprėptį, rūpintis savivaldybės bendruomenėje visuomenės sveikata ir ją stiprinti.Bendrieji projekto tikslai:sudaryti sąlygas efektyviai savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklai ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui bendruomenėje; įrengti ir atnaujinti darbo kabinetus, pasitarimų ir posėdžių sales, bendro naudojimo, higienos ir kitas patalpas.Projekto tikslinės grupės: miesto gyventojai, biuro darbuotojai, privalomuosius mokymus klausantys klientai, žmonės su negalia, vaikų ir jaunimo sveikata mokymo įstaigose besirūpinantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, formalaus ir neformalaus sveikatos ugdymo ir mokymo dalyviai.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-11-R-61
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-11-R-61-002
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą