Krizių centro įkūrimas VšĮ Panevėžio apskrities ligoninėje

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-09-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Panevėžio apskrities ligoninė
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-09-16
Prašoma lėšų suma:
498 453,14 €
Skirtas finansavimas
399 885,91 €
Iš jo ES dalis:
339 903,02 €

Per pastaruosius metus sergamumas psichikos ligomis Lietuvoje padidėjo, todėl būtina gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti ankstyvą pagalbą esant krizinėms situacijoms,sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą.Panevėžio regione nėra teikiamos aukštos kokybės krizių intervencijos paslaugos. Krizių intervencijos centro įsteigimas Panevėžio apskrities ligoninėje (toliau-Ligoninė) padėtų užtikrinti šių paslaugų prieinamumą ir kokybę regione. Ligoninė yra stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, turinti psichiatrijos skyrius, galiojančią licenciją ir sutartis su teritorine ligonių kasa suaugusiųjų antrinio lygio stacionarinėms psichiatrijos paslaugoms teikti. Projekto tikslas:užtikrinti ankstyvą pagalbą esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą, įkuriant Krizių intervencijos centrą Panevėžio apskrities ligoninėje. Projekto uždaviniai: 1)Rekonstruoti Krizių intervencijos centrui įsteigti reikalingas Terapinio pastato Nr.1(17D9/b) II aukšto 556 m2 ir išorės bei vidaus laiptinės 86 m2 ploto patalpas (iš viso 652 m2); 2)Rekonstruotose patalpose įrengti Krizių intervencijos centrą su registratūra, kabinetais, penkiomis dvivietėmis palatomis, stebėjimo postu, užimtumo kambariu, sanitarinėmis patalpomis ir atskiru įėjimu; 3)Įsigyti reikalingus baldus, kompiuterinę technika, sumontuoti apsaugos ir stebėjimo sistemas; 4)Įsigyti krizių intervencijos mobilioms paslaugoms teikti reikalingas tikslines transporto priemones. Įgyvendinus projektą bus užtikrinta ankstyva pagalba esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą. Šių paslaugų kokybė ir prieinamumas pagerės ne mažiau kaip 100 ligonių per metus.Bendra projekto vertė 1721059 Lt. Projektą ketinama finansuoti iš 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonei Nr.VP3-2.1-SAM-09-R, prašomos paramos intensyvumas 100%.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Krizių intervencijos centrų įkūrimas
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-09-R-51
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-09-R-51-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-01-26
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-07-29
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto

<< Grįžti į paieškos formą