Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-03-22
Prašoma lėšų suma:
2 027 340,13 €
Skirtas finansavimas
1 954 882,99 €
Iš jo ES dalis:
1 661 650,54 €

Projekto tikslas - visapusiška suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra orientuota į bendrųjų kompetencijų suaugusiems suteikimą didelėje dalyje šalies savivaldybių, suaugusiųjų švietimo institucijų vadovų ir mokytojų gebėjimų ugdymą, inovatyvaus suaugusiųjų švietimo turinio kūrimą ir diegimą, informavimo bei stebėseno sistemos diegimą ir kt. Projekto tikslinės grupės: besimokantys suaugusieji, suaugusiųjų švietimo įstaigų vadovai, andragogai. Projekto įgyvendinimo poreikis grindžiamas bendra suaugusiųjų švietimo situacija šalyje. 1. Tyrimų duomenimis (LSŠIC) suaugusiųjų šalies gyventojų motyvacija vis dar nėra pakankama, be to Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio pagal besimokančių suaugusiųjų skaičių (Lietuva- 4,9 proc., ES-9,3 proc.). 2. Šalyje nepakankamai išplėtota neformalaus švietimo paslaugų sfera: paslaugos teikiamos fragmentiškai, pavienių institucijų iniciatyva, tačiau sociologiniai tyrimai rodo augantį neformaliojo švietimo poreikį tarp šalies gyventojų (LSŠIC, 2008). 3.Projektas aktualus siekiant spręsti šalyje socialines problemas, pvz. gyventojų užimtumui didinti: projektas nukreiptas į aktualių ekonominio gyvenimo srityje žinių ir įgūdžių suteikimą, o taip pat kuria sąlygas socialiniam aktyvumui didinti, kultūriniam potencialui plėsti. 4. Projektas prisideda prie politinių suaugusiųjų švietimo prioritetų (LRV programos, Mokymosi visą gyvenimą strategijos ir kt.) įgyvendinimo. Projekto pridėtinę vertę nusako laukiami rezultatai: 1) suaugusieji įgys arba sustiprins bendrąsias kompetencijas, nuolatinio mokymosi įgūdžius ir motyvaciją, praplės savo galimybes darbo rinkoje ir viešajame gyvenime; 2) sustiprės suaugusiųjų švietimo institucijų gebėjimai teikti inovatyvias mokymo programas regionuose; 3) bus sukurtos naujos regioninio vystymosi prielaidos; 4) iš esmės pagerės suaugusiųjų švietimo planavimas ir stebėsena. Tai- vienintelis šiuo metu ESF lėšomis finansuojamas projektas, skirtas sisteminei neformalaus suaugusiųjų švietimo plėtrai Lietuvoje.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-06-V-02
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-06-V-02-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-02-10
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-02-10
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą