Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos (toliau- E-pristatymo sistema) sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
2 188 162,36 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Šiuo metu Lietuvoje valstybės institucijos ir kitos organizacijos informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims įprastai teikia paštu. Per 2008 m. LP pristatė apie 60 mln. vnt. pašto siuntų, iš kurių apie 8,5 mln. vnt. siuntų sudarė vidaus registruotoji pašto korespondencija. Didėjantis gyventojų mobilumas šalies viduje, emigracija bei sparčiai besikeičianti ekonominė ir kultūrinė aplinka, sąlygoja tai, kad fizinis pašto korespondencijos pristatymas yra ne visada efektyvus laiko ir išteklių aspektu, kadangi ištekliai, reikalingi dokumentų pristatymui popieriniu formatu, priklauso nuo informacijos gavėjo gyvenamosios ar buveinės vietos bei buvimo tam tikroje vietoje tuo metu. Projekto tikslas - veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims elektronines paslaugas. Įgyvendinus Projektą, bus sukurtas „vienas langelis“ el. dokumentų ir el. pranešimų pristatymui fiziniams ir juridiniams asmenims nacionaliniu mastu, sukuriant pridėtinę vertę valstybei: 1. Sudaromos galimybės plėsti teikiamų viešųjų el. paslaugų apimtis, didinant jų prieinamumą bei naudojamumą; 2. Sudaromos prielaidos valstybės institucijų išteklių taupymui, mažinant dokumentų siuntimo, apdorojimo ir pristatymo išlaidas (dalis dabar spausdinamų dokumentų nebebus spausdinami ir pristatomi paprastu būdu); 3. Sudaromos prielaidos efektyvinti tarpinstitucinį komunikavimą; 4. Sudaromos galimybės pristatyti valstybės institucijų teikiamą informaciją laiku, nepriklausomai nuo fizinio asmens gyvenamosios ar juridinio asmens buveinės vietos. Tuo būdu bus trumpinami valstybės institucijų teikiamų viešųjų paslaugų teikimo laikai, sukurtas nuo gyvenamosios ar buveinės vietos nepriklausantis greitas ir patikimas oficialus komunikavimo būdas tarp institucijų ir fizinių bei juridinių asmenų.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninės valdžios paslaugos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-01-V-02-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-02-11
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-03-20
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą