UAB "Mažeikių MCT" infrastruktūros modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-12-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "Mažeikių MCT"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
75 330,17 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

UAB "Mažeikių MCT" yra privati uždaroji akcinė bendrovė, besiverčianti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, turi sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa antrinio lygio paslaugoms teikti. Bendrovė veikia 6 metus, joje nuolat dirba 12 vietinių gydytojų ir 10 atvykstančių. Pagal panaudos sutartį su Mažeikių rajono savivaldybe bendrovė naudojasi 143 m2 tinkamai įrengtomis patalpomis pastate Naftininkų g.9, Mažeikiuose, turi salygas šiuolaikinei medicininei įrangai naudoti. Bendrovės veiklą asmens sveikatos priežiūros antrinio lygio ambulatorinių paslaugų srityje riboja nepakankamai išvystyta infrastruktūra - medicininės įrangos trūkumas. Mažos įmonės statusą turinčiai bendrovei sunku sukaupti brangiai diagnostinei aparatūrai įsigyti reikalingą lėšų kiekį. PSDF paslaugų įkainiai nedengia ilgalaikio materialaus turto įsigijimo poreikių. Pacientų lėšomis apmokamos paslaugos bendrovės pajamų struktūroje sudaro apie 50%, tam tikros dalies pacientų mokumas yra minimalus. Turimas nuosavas turtas nėra pakankamas banko kreditui gauti. Esant neišvystytai infrastruktūrai ir dėl to ribotoms diagnostikos galimybėms, pacientai yra siunčiami į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, kur prie šiuolaikinės įrangos susidaro eilės. Taip nukenčia asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir gydytojų specialistų darbo našumas. Projektas numato UAB "Mažeikių MCT" infrastruktūros tobulinimą, išplečiant diagnostikos galimybes. Numatyta įsigyti modernų echoskpą, kuriuo galėtų naudotis gydytojai: kardiologai, echoskopuotojas, ginekologai, endokrinologai, urologai, chirurgai, neurologai. Numatomos echoskopo įsigijimo išlaidos - 300 tūkst. Lt, echoskopas bus nupirktas konkurso būdu. Projektas bus įgyvendintas per tris mėnesius po paramos sutarties pasirašymo. Projekto įgyvendinimo pasėkoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė pagerės 12500 pacientų, kurie vieno apsilankymo pas gydytoją specialistą metu galės gauti efektyvią pagalbą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-12-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-12-K-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-01-05
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-03-17
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.

<< Grįžti į paieškos formą