Pastato III aukšto patalpų kapitalinis remontas, pritaikant BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurui (Taikos pr. 76, Klaipėda)

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-11-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
312 075,38 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau - Biuro) tikslinė grupė – įvairaus amžiaus Klaipėdos, Palangos miestų, Kretingos rajono ir Neringos savivaldybių gyventojai. Per Biurą šie asmenys gauna aktualios informacijos ligų prevencijos, profilaktikos, sveikos gyvensenos ir kitais sveikatai aktualiais klausimais. Tačiau dėl netinkamos infrastruktūros būklės Biuras negali teikti šių paslaugų visiems gyventojams būtina apimtimi – trūksta vietos paskaitoms, susirinkimams organizuoti, darbuotojai negali inicijuoti ir siauresnių susitikimų su atskiromis gyventojų grupėmis jiems aktualiomis siauresnėmis temomis, patalpos anksčiau naudotos poliklinikos veiklai, todėl administracinėms Biuro funkcijoms visai nepritaikytos. Sprendžiant minėtas problemas, inicijuojamas projektas „Pastato III aukšto patalpų kapitalinis remontas, pritaikant BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurui (Taikos pr. 76, Klaipėda)“. Projekto tikslas – siekti gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtojant infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą numatoma atlikti Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpų, esančių pastato Taikos pr. 76, Klaipėda, III aukšte, kapitalinio remonto darbus: tinkamai perplanuoti Biuro patalpas, jas įrengti pagal teikiamų paslaugų pobūdį ir specifiką, atsižvelgiant į paslaugų teikimo apimtis. Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos sąlygos Biuro veiklai, tokiu būdu prisidedant prie valstybės siekiamo gyventojų sveikatos gerėjimo. Projekto įgyvendinimas leis geriau suderinti įvairių institucijų (ministerijų, tarnybų, departamentų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, savivaldos organų, visuomeninių organizacijų) turinčių ar galinčių turėti įtakos sveikatos problemų sprendimui, veiklą bei tarpusavio sąveiką bei įtraukti visuomenę į sveikatos politikos formavimą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-11-R-31
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-11-R-31-003
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą