Sudotėlio ežero gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 038 448,94 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Į Sudotėlio ežerą 20 metų buvo išleidžiamos beveik nevalytos Švenčionėlių miesto nuotekos – pats ežeras yra tarsi nuotekų valymo įrenginių dalis – jame vyksta organinių medžiagų, skendinčių medžiagų, azoto ir fosforo apsivalymas. Ežero vandens kokybės parametrai net ir ties vandens ištekėjimo iš ežero vieta viršijo didžiausias leistinas koncentracijas nuo kelių iki keliasdešimties kartų. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 525 patvirtintas paviršinio vandens telkinių klasifikavimo tvarkos ir kokybės normas, pagal bendrą fosforo koncentraciją vandenyje ežeras priskiriamas labai blogos kokybės kategorijai. Todėl pašalinus vandens telkinio taršos padarinius – papildomai išvalius ežero dugną nuo fosforu, azotu bei kitais (naftos produktų) teršalais užteršto dumblo bus ženkliai sumažinti eutrofikacijos procesai, aktyvuojami ežero savaiminio apsivalymo procesai, vandens kokybė palaipsniui pagerės iki nustatytų normų . Projektas yra ypač svarbus rajonui, pradiniame etape jau yra atlikti šie darbai: atlikti tyrimai, parengta galimybių studija, kuri sudaro sąlygas įgyvendinti sekančius projekto etapus bei pasiekti pagrindinį tikslą – išvalyti ežerą nuo taršos, parengta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, batimetrinis ir dugno nuosėdų planai. Projektu bus suteikta galimybė greitesniam savaiminiam ežero išsivalymui (ežero tarša nutraukta 2008 m.) ir tuo pasiekta, kad vandens kokybė atitiktų minimalius nacionalinius bei Europos Sąjungos vandens telkinių kokybei keliamus reikalavimus.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens telkinių būklės gerinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-04-R-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-04-R-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2010-02-08
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Švenčionių raj.

<< Grįžti į paieškos formą