Kauno kolegijos infrastruktūros plėtra ir valdymo optimizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-06-17
Prašoma lėšų suma:
3 185 820,2 €
Skirtas finansavimas
3 185 820,2 €
Iš jo ES dalis:
2 707 947,17 €

Kauno kolegijos (toliau - KK) veiklos strategija iki 2020 m. ir 2008-2013 m. veiklos programa pagrįstos Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo prioritetais. Virš 8000 studentų turinčios, 5 studijų srityse 43 studijų programas realizuojančios Kolegijos pokyčiai, kaip atsakas į išorės iššūkius, itin reikšmingas visai švietimo sistemai. KK infrastruktūros atnaujinimas būtinas, siekiant kokybiškai realizuoti valstybės deleguotą misiją. Sujungus geografiškai išsibarsčiusias, skirtingomis tradicijomis ir turimais ištekliais pasižyminčias septynias aukštesniąsias mokyklas, be papildomo valstybės finansavimo nepavyko suformuoti vieningos, efektyvios ir modernios KK infrastruktūros. Todėl KK strategijoje iki 2020 m. numatyta turimą infrastruktūrą performuoti į tris akademinius miestelius su moderniomis mokymo/si aplinkomis, srautinėmis auditorijomis ir laboratorijomis aktyvaus mokymo/si metodų taikymui. Šio projekto esmė - greta dviejų jau esančių akademinių korpusų, pastatant juos jungiantį naują pastatą, išplėsti ir modernizuoti pirmąjį KK AKADEMINĮ MIESTELĮ, kuriame būtų sukurta moderni studijų erdvė su integruota biblioteka, įrengtos bendro naudojimo auditorijos, laboratorijos, praktinio mokymo bei tyrimų centrai ir kt. Projekto tikslas – pagerinti Kauno kolegijos studijų kokybę, tarptautinį konkurencingumą ir prieinamumą, išplečiant ir modernizuojant Kolegijos akademinio miestelio infrastruktūrą bei optimizuojant valdymą. Projekto tikslinė grupė - KK studentai ir dėstytojai. Projekto metu bus sukurta studentų ir dėstytojų nuolat kintančius poreikius tenkinanti, aktyvias studijas skatinanti mokymo ir mokymosi aplinka, prisidedanti prie studijų kokybės gerinimo. Finansiškai KK nepajėgi šio projekto įgyvendinti savarankiškai. ES struktūrinė parama yra vienintelis šaltinis, kuris užtikrintų šio siekio įgyvendinimą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-14-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-14-V-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-02-01
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-05-10
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą