Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakulteto studijų bazės sukūrimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Žemaitijos kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-05-21
Prašoma lėšų suma:
434 430,03 €
Skirtas finansavimas
425 067,42 €
Iš jo ES dalis:
361 307,31 €

Pagrindinis projekto tikslas – patalpas Ventos g. 8A Mažeikių mieste, pritaikyti studijų procesui, siekiant užtikrinti tinkamas darbo sąlygas studentams ir dėstytojams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 1101 2006 m. Mažeikiuose planuota įkurti savarankišką kolegiją, tačiau, įvertinus galimybes ir poreikius, 2003 m. buvo įkurtas Žemaitijos kolegijos Mažeikių vadybos studijų skyrius, kuriame 2008/09 m.m. studijavo 409 studentai. Veikla vykdoma Mažeikių politechnikos mokyklos patalpose pagal valstybės turto panaudos sutartį, kuri baigiasi 2010 m. kovo mėnesį. Naudojamų patalpų plotas 330 kv. m yra per mažas tinkamam studijų proceso organizavimui. Mažeikių rajono savivaldybės taryba perdavė LR Vyriausybei administracinio pastato dalį Ventos g. 8A Mažeikių mieste, kurias LR Vyriausybė perdavė Žemaitijos kolegijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jomis. Žemaitijos kolegijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jomis skirtos patalpos Ventos g. 8A Mažeikių mieste yra nepritaikytos studijų procesui organizuoti. Kolegija iš jai skiriamo metinio finansavimo nėra pajėgi sukurti tinkamą studijų bazę Mažeikių fakultete, todėl ES struktūrinių fondų parama yra esminė sąlyga, leisianti pasiekti projekto tikslus. Studijų procesui pritaikytos patalpos, aprūpintos reikiama įranga (baldai, kompiuterinė įranga) yra būtina sąlyga Mažeikių fakulteto veiklai užtikrinti.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-14-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-14-V-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-02-26
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-03-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.

<< Grįžti į paieškos formą