Vilniaus kolegijos Elektronikos inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-05-21
Prašoma lėšų suma:
1 448 071,23 €
Skirtas finansavimas
1 448 043,32 €
Iš jo ES dalis:
1 230 836,82 €

Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto (EIF) studijų infrastruktūros susidėvėjimo laipsnis yra didelis, įranga reikalauja neatidėliotino atnaujinimo. Šiuo metu VK EIF jaučiamas 2-jų 80 ir 120 vietų srautinių auditorijų trūkumas. Naujai pastačius apie 1 077 m² ploto EIF 5-ą aukštą ir jame įrengus 2 minėtas auditorijas, kuriose numatoma skaityti paskaitas visam iki 120 studentų kursui, bei įkūrus 2 naujas Telekomunikacijų technologijų ir Elektroninių sistemų laboratorijas ir suremontavus studijų patalpas 2-e, 3-e ir 4-e EIF pastato aukštuose, ženkliai pagerės mokymosi ir darbo sąlygos, patalpos atitiks higienos normas (6 m² 1 studentui), bus sukurtos ergonomiškos darbo vietos studentams, dirbantiems elektrotechnine bei kompiuterine įranga. Projektą būtina skubiai įgyvendinti, nes neatnaujintos studentų ir dėstytojų darbo vietos bei pasenusi bazinė įranga menkina technologijos mokslų prestižą ir EIF daro nepatrauklia studijų vieta Lietuvos ir užsienio studentams. Skubiai nemodernizavus EIF Elektronikos inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės yra didelė tikimybė, kad ilgainiui šio fakulteto, kaip pačių pažangiausių technologijų sklaidos studentams funkciją atliekančios studijų įstaigos, konkurencingumas žymiai sumažės. Tai sąlygos ne tik nuoseklų paslaugų vartotojų mažėjimą, bet ir iš mokymo veiklos gaunamų pajamų, kurios būtinos norint palaikyti fakulteto veiklos procesus bei atnaujinti įrangą, mažėjimą. Įgyvendinus projektą EIF bus skatinamas technologijos mokslų specialistų, kurių trūkumas šiuo metu jaučiamas darbo rinkoje, rengimas. Studentams bus suteiktos galimybės įgyti daugiau praktinių specialybės žinių bei įgūdžių, bus pagerintos dėstytojų darbo sąlygos. Projekto tikslą galima pasiekti tik investavus ES fondų lėšas, nes LR valstybės biudžeto asignavimai švietimo infrastruktūros plėtrai yra nepakankami, o pakankamai nuosavų lėšų projektui įgyvendinti pareiškėjas neturi.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-14-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-14-V-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-03-24
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-03-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą