Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas (VTDK studijų infrastruktūros modernizavimas)

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-05-20
Prašoma lėšų suma:
4 923 540,32 €
Skirtas finansavimas
5 358 955,05 €
Iš jo ES dalis:
4 555 111,79 €

VTDK rengia technologijų srities specialistus. Kolegija yra 3-ia šalyje pagal studentų skaičių. 2008 m. VTDK studijavo 3902 asmenys, 20009 m. šis skaičius didėjo iki 3982. 2008/2009 m. m. VTDK daugiausia asmenų studijavo pagal statybos inžinerijos (855), transporto inžinerijos (847), elektros inžinerijos (547) ir dailės (507) posričių programas. Didžiausią dalį visų kolegijų atitinkamos programų studentų sudarė VTDK pagal energetikos (80,9 proc.), mechanikos inžinerijos (71,6 proc.), audiovizualinio meno (66,8 proc.), elektros inžinerijos (42,9 proc.) ir dailės (39 proc.) posričių programų studentai - VTDK yra pagrindinis mokymo paslaugų (pagal išvardintas programas) tiekėjas Lietuvoje. Visgi, ilgainiui VTDK patrauklumas ir konkurencingumas mažės. Tai lems efektyviam ir kokybiškam mokymo procesui organizuoti nepakankamai pritaikyta studijų infrastruktūra ir modernios laboratorinės įrangos trūkumas. Šios problemos sąlygos studentų mažėjimą ir iš mokymo veiklos gaunamų pajamų mažėjimą. Planuojamo 28 mėn. projekto tikslas - pertvarkyti ir modernizuoti VTDK infrastruktūrą siekiant padidinti meno ir technologijos mokslų studijų sričių specialistų rengimo efektyvumą. Uždaviniai – 1) sukurti dailės ir audiovizualinio meno, elektros, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo specialistų rengimo bazę; 2) sukurti transporto inžinerijos, statybos inžinerijos ir energetikos specialistų rengimo bazę; 3) modernizuoti VTDK biblioteką. Įgyvendinant projektą paraleliai būtų: atnaujinamos studijų programos ir įvedamos naujos specializacijos; didinamas bibliotekos fondas; atnaujinama programinė įranga; tobulinamos akademinio personalo kvalifikacijos ir didinamas mokslo daktarų skaičius; ruošiama metodinė medžiaga; plečiama projektinė veikla. Projekto rezultatai sudarytų sąlygas tos pačios studijų krypties programas sutelkti viename fakultete, kartu suvienodinant programų panašių dalykų turinį, o paskaitas imant organizuoti srautiniu būdu.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-14-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-14-V-01-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-03-22
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-03-26
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą