Žvyrkelių asfalavimo programa (I etapas). Rytų Lietuvos regionai

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
34 464 782,21 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Valstybinės reikšmės kelių tinklo ilgis – 21,3 tūkst. km, iš jų 12,8 tūkst. km – asfaltuoti, 8,36 tūkst. km (39,2%) – žvyrkeliai. Lietuvos valstybinės reikšmės kelių tinklo tankumas 2007 m. pradžioje 1000-iui km2 sudarė 326,57 km, 1000-iui gyventojų 6,30 km. Pagal šiuos rodiklius Lietuva nenusileidžia kitoms Europos šalims. Kelių tinklo su patobulinta danga (asfaltbetonio ir cementbetonio) tankumas 1000-iui gyventojų 3,83 km, o 1000-iui km2 – 198,42 km. Pagal šį rodiklį Lietuva atsilieka ne tik nuo senbuvių Europos Sąjungos šalių, bet ir daugelio naujų Europos Sąjungos šalių. Lietuvos valstybinių kelių rekonstravimas vykdomas pagal parengtą Lietuvos 2007 – 2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2002 – 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą. Projektas yra svarbus, nes bus išasfaltuota dalis ruožų, einančių per gyvenvietes, sujungiančių jas ar strategiškai įtakojančių apskrities ar rajono socialinę – ekonominę padėtį. 2007–2008 metais Rytų Lietuvos (Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Utenos, Vilniaus) regionuose siūloma asfaltuoti 57 ruožus, kurių bendras ilgis 180,58 km. Įgyvendinus siūlomą Rytų Lietuvos regionų žvyrkelių asfaltavimo projektą, 2008 metais Lietuvos valstybinių kelių tinkle žvyrkelių dalis sumažėtų iki 38,4%. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtintos Lietuvos respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatoms: integruoti krašto kelių tinklą į ES kelių transporto sistemą, užtikrinant tarpregionines jungtis su transeuropinių kelių tinklu, ir vietinės reikšmės kelių tinklą, suformuojant visą regionų plėtrai būtiną infrastruktūrą, papildant kelių tinklą trūkstamomis grandimis ir išvengiant nepakankamo pralaidumo vietų, didinti asfaltuojamų žvyrkelių skaičių, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numerisVP2-4.4-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-4.4-SM-01-V-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ignalinos raj.

<< Grįžti į paieškos formą