Šiaulių kolegijos technologijos mokslų studijų bazės bei infrastruktūros, tiesiogiai reikalingos studijų programų kokybei pagerinti, modernizavimas – TECHNOSTUD

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-05-18
Prašoma lėšų suma:
955 746,06 €
Skirtas finansavimas
955 746,06 €
Iš jo ES dalis:
812 384,15 €

Šiaulių kolegijos pastate (Vilniaus g.137, Šiauliai) yra įkurta Verslo ir technologijų fakulteto inžinerinės krypties studijų programų mokomoji bazė. Šio projekto viena iš veiklų – infrastruktūros rekonstrukcija – bus orientuota į vidaus patalpų rekonstrukciją ir bazinės mokymo įrangos įsigijimą. Pastatų Tilžės g. 159 ir Aušros al. 40 patalpose įrengti bendratechninių mokslų kabinetai, studentų biblioteka ir skaitykla. Tikslinga šiuos pastatus sujungti statiniu ir jame įrengti savarankiško darbo kabinetus bei autotransporto studijų programos laboratorijas. Projekto esmė – gerinti Šiaulių kolegijos infrastruktūros kokybę ir atitiktį kolegijos veiklos uždaviniams – formuoti kolegijos infrastruktūros gerinimo prioritetines kryptis. Šiaulių kolegijos II rūmuose esančios mokymui reikalingos bazinės įrangos neužtenka mokymo programoms vystyti, kita bazinė įranga ir informacinių technologijų įranga yra morališkai pasenusi, nusidėvėjusi, todėl būtina praplėsti mokymo bazinę įrangą ir atnaujinti esamą bei sutvarkyti infrastruktūrą, siekiant vystyti kokybiškesnes technologijos mokslų studijas. Šiaulių kolegijos I rūmuose esančių patalpų nepakanka užtikrinti bendrųjų technologijos mokslų studijų programų vystymui, todėl tikslinga praplėsti mokymo bazę, įrengiant auditorijas ir laboratorijas.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-14-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-14-V-01-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-03-22
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-03-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą