KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
4 054 680,26 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Pagrindinis projektu siekiamas tikslas – užtikrinti Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų kokybę, atnaujinant ir plėtojant kolegijos infrastruktūrą. Projektas prisidės prie Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų sąlygų gerinimo studentams bei dėstytojams. Projekto numatomos atlikti investicijos yra susijusios su įstaigos reorganizacija, kuri buvo įgyvendinta pastaruoju metu. Reorganizacija buvo įvykdyta vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. Nutarimu Nr. 926 „Dėl Klaipėdos kolegijos reorganizavimo“. Šiuo nutarimu buvo reorganizuota Klaipėdos kolegija, prijungiant ją prie Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos. Naujasis apjungtų kolegijų pavadinimas - Klaipėdos valstybinė kolegija. Pagal šį LR Vyriausybės nutarimą reorganizacija įsigalioja nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Siekiant pagrįsti investicijų poreikį yra pateikiams kolegijos pasirinktas reorganizacijos modelis. Šis modelis apima: - studijų programų perkėlimą koncentruojant programas pagal jų pobūdį ir suteikiant fakultetams didesnės specializacijos; - perkeliant fakultetus/programas į tinkamesnes ar labiau tam pritaikytas patalpas. - naujų studijų programų įvedimą, naujų podiplominių specializuotų studijų programų kūrimą bei realizavimą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-14-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-14-V-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-02-03
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą