Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-11-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
129 193,12 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas – užtikrinti visuomenės sveikatos biuro, kurio vykdomos funkcijos prisidėtų prie sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėje prieinamumo bei kokybės gerinimo, infrastruktūros plėtrą. Šiuo metu Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras neturi patalpų savo veiklai vykdyti. Projektu siekiama rekonstruoti pastato, esančio Deltuvos g. 19, Ukmergė patalpas (178,87 m2), įsigyti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklai reikalingą įrangą, baldus bei transporto priemonę ir tokiu būdu sukurti tinkamas sąlygas visuomenės sveikatos biurui vykdyti kokybišką visuomenės sveikatos stebėseną, įgyvendinti įvairias sveikatos rėmimo programas bei organizuoti mokomuosius-informacinius renginius visuomenės sveikatos klausimais. Visa tai leis gerinti Ukmergės rajono savivaldybėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto tikslinės grupės: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai bei Ukmergės rajono savivaldybės gyventojai. Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos sąlygos Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklai, o tuo pačiu prisidedama prie valstybės siekiamo gyventojų sveikatos gerėjimo. Projekto įgyvendinimas leis geriau suderinti įvairių institucijų (ministerijų, tarnybų, departamentų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, savivaldos organų, visuomeninių organizacijų) turinčių ar galinčių turėti įtakos sveikatos problemų sprendimui, veiklą bei tarpusavio sąveiką bei įtraukti visuomenę į sveikatos politikos formavimą. Ukmergės rajono savivaldybės gyventojai gaus visą būtiną informaciją susijusią su sveika gyvensena, ligų prevencija bei ankstyva diagnostika, kas įtakos gerėjančius savivaldybės, regiono, o kartu ir visos šalies gyventojų sveikatingumo rodiklius, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo augimą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-11-R-01
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-11-R-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ukmergės raj.

<< Grįžti į paieškos formą