Kreditinės informacijos filtravimo įrankio įdiegimo galimumo patikra

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "GELVORA"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
22 966,87 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto poreikį sąlygoja:• Kliento mokumo patikra, prieš išrašant sąskaitą –faktūrą. • Darbo našumo ir efektyvumo didinimas. Susiduriama su šiomis problemomis:1.Kliento skolinkų patikra atliekama rankiniu būdu, t.y. tikrinant buhalterinių programų duomenis rankiniu būdu, kas užtrunka išanalizuoti vieną įmonę iki 3-5 dienų. 2.galima investicijų ir tecnologinė nesėkmės rizika,kuriant kreditinės informacijos filtravimom įrankį bei jį integruojant į esančias sistemas.Problemų sprendimo būdas:techninės galimybių studijos parengimas,įvertinant naujos paslaugos- kreditinės informacijos filtravimo įrankio sukūrimo ir įdiegimo galimumą, pasirengiant MTTP veikloms. Projekto trukmė - 6 mėn. Projekto pridėtinė vertė:1. Padidintas įmonės darbo našumas ir efektyvumas, pereinant nuo rankinio informacijos filtravimo prie visiško kompiuterizuoto.2.Pasirengta kreditinės informacijos filtravimo įrankio MTTP veikloms (prototipo sukūrimui) įgyvendinti.3 Sumažinta didesnių investicijų, kuriant ir diegiant kreditinės informacijos filtravimo įrankį,nesėkmės rizika. 4.Pasirengta MTTP infrastruktūros sukūrimui (technologinės bazės kūrimas). 5.Padidintas įmonės pelningumas ir eksporto apimtys.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Idėja LT
Kvietimo numerisVP2-1.3-ŪM-01-K-01
Paraiškos kodasVP2-1.3-ŪM-01-K-01-019
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-10-09
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-10-09
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2008-11-24
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą