Mobilios vaizdo stebėjimo ir telemetrijos platformos sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-02-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "WILIBOX"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-09-23
Prašoma lėšų suma:
124 895,55 €
Skirtas finansavimas
122 638,73 €
Iš jo ES dalis:
122 638,73 €

Bendrovė UAB“Wilibox“ kuria ir gamina bevielio duomenų perdavimo įrangą. Turima sukaupta patirtis ir poreikis stiprinti konkurencingumą pastoviai didiną poreikį naujiems produktam kurti ir iniciuoti MTTP projektus. Atlikus galimybių studiją ir įvertinus egzistuojančias technines galimybes ir rinkos paklausą nuspręsta įgyvendinti projektą, kurio metu gaunant naujas žinias ir panaudojant turimas būtų sukuriamas naujas produkto prototipas - mobili vaizdo stebėjimo platforma. Produkto pritaikymas yra itin universalus. Planuojama, kad jo panaudojimas paskatins kitų bendrovių investicijas į aukštųjų technologijų kūrimą. Produktas sudarys sąlygas kurti ir teikti naujas paslaugas kitoms bendrovėms ES fondų lėšos projektą leistų įgyvendinti numatyta apimti ir užtikrintų pareiškėjo ir partnerio bendrovėse tvarių tyrėjų darbo vietų sukūrimą ir išsaugojimą po projekto baigimo. ES fondų lėšos užtikrintų projekto sėkmę - reikiamą MTTP veiklų apimtį ir kokybę. Projekto metu bendrovė gaus naujas žinias, kurios leis apjungti įvairias mobilias duomenų perdavimo technologijas ir panaudoti didelės spartos (vaizdo informacijos) duomenų perdavimui. Substitutiniai sprendimai šiuo metu egzistuoja rinkoje. Tačiau planuojamas kurti prototipas numatoma bus techniškai ir funkcionaliai pranašesnis. Numatoma kad techninės ir funkcinės inovacijos teiks didesnę pridėtinę vertę, nei šiuo metu rinkoje egzistuojantys substitutai. Todėl bus sukuriamos naujos panaudojimo galimybės, kas skatins kitų įmonių konkurencingumo didėjimą ir naujų produktų kūrimą taip pat. Numatoma kuriamo produkto rinka globali.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Intelektas LT
Kvietimo numerisVP2-1.3-ŪM-02-K-02
Paraiškos kodasVP2-1.3-ŪM-02-K-02-108
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-07-12
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2010-07-12
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą