NDNT teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-1.2-SADM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2008-11-10
Prašoma lėšų suma:
550 278,04 €
Skirtas finansavimas
477 000,98 €
Iš jo ES dalis:
405 450,82 €

NDNT specialistai asmenims nustatydami darbingumo lygį, vieną iš kriterijų vertina medicininį kriterijų, t.y. asmens bazinį darbingumą ir susiduria su bazinių darbingumo procentų parinkimo problema. Dėl šios priežasties asmens darbingumo lygio vertinimas tampa subjektyvus ir reikalingas teisės aktų, reglamentuojančių darbingumo lygio nustatymą, tobulinimas. Taip pat praktika rodo, kad neužtikrintas tolygus perėjimas atliekant vertinimus dėl neįgalumo lygio, o po to darbingumo lygio. Siekiant sistematizuoti atliekamus asmenų vertinimus, projekto metu planuojama patobulinti teisės aktus, reglamentuojančius asmenų darbingumo lygio ir neįgalumo lygio nustatymą bei juos tarpusavyje suderinti. NDNT darbuotojams priimant sprendimus asmenims dėl specialiųjų poreikių (SP) būtinumo, objektyviai nustatyti asmens ligų ar traumų pasekmes ir įvertinti, kaip liga paveikė individą, kaip pakito asmens socialiniai ryšiai, remiantis daugelio Europos šalių patirtimi, gali padėti Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) naudojimas. Integravus TFK į bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo procesą asmenų SP nustatymas taps objektyvesnis, todėl projekto metu bus tobulinamas ir SP nustatymą reglamentuojantys teisės aktai. NDNT asmenų neįgalumo, darbingumo lygius, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir SP vertina darbuotojai (vertintojai), turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, specialias klinikinės medicinos, socialinių bei darbo aplinkybių vertinimo žinias, bet trūksta jų kvalifikacijai ir kompetencijai kelti skirtos specialios mokymų programos, nėra nustatytų specialių kvalifikacinių reikalavimų, nesukurta atestacijos tvarka. Projekto metu kvalifikacijos kėlimo, atestacijos tvarkų ir mokymų programų sukūrimas, galėtų tapti pagrindu sistemos, kurios Lietuvoje nėra, sukūrimui ir plėtrai, užsienio šalių patirties šioje srityje perėmimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas
Kvietimo numerisVP1-1.2-SADM-02-V-01
Paraiškos kodasVP1-1.2-SADM-02-V-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-09-04
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-10-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą