Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorijos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-21-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
2 027 339,26 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorija (toliau- Konservatorija) yra ilgametes muzikinio ugdymo tradicijas turinti įstaiga. Deja, dėl nuolatinės lėšų stokos, konservatorijos remonto darbai yra atliekami labai retai. Konservatorijos muzikos instrumentai, kitos būtinos mokymo priemonės yra nusidėvėję bei pasenę, todėl nėra užtikrinama tinkama ugdymo kokybė. Nors konservatorijoje dirba ypatingai kvalifikuoti, didelę pedagoginę ir muzikinę patirtį turintys specialistai, tačiau be tinkamos infrastruktūros išugdyti jaunuosius menininkus, sudaryti jiems profesinio tobulėjimo sąlygas, taip pat pritraukti jaunus gabius moksleivius mokytis muzikinio profilio švietimo įstaigoje yra labai sunku. Siekiant užtikrinti ilgamečių tradicijų tąsą, sudaryti tinkamas ugdymo sąlygas jauniesiems menininkams, užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką konservatorijos moksleiviams bei darbuotojams yra būtina įgyvendinti konservatorijos infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektą. Inicijuojamo projekto metu bus suremontuotas konservatorijos pastatas, įsigyti muzikos instrumentai ir baldai. Šio projekto pridėtine verte pasinaudos 547 tikslinės grupės atstovai–moksleiviai, mokytojai, darbuotojai. Inicijuojamo projekto vertė - 6.999.997 Lt. Numatoma projekto trukmė - 24 mėn. Konservatorija yra valstybės biudžeto lėšomis išlaikoma įstaiga, ir tokių lėšų projekto įgyvendinimui skirti negali, todėl vienintelė galimybė įgyvendinti projektą – pasinaudoti ES Struktūrinių fondų parama

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-21-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-21-K-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-04-08
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-04-20
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą