Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
2 896 200,19 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas – sumažinti žemės ūkio subjektų pastangas siekiant gauti viešąsias paslaugas, sudarant sąlygas žemės ūkio subjektams elektroniniu būdu gauti Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamas paslaugas. Projekto problematika - analizuojant žemės ūkio sektoriaus institucijas buvo nustatyta, kad šiuo metu e. paslaugų išvystymas žemės ūkio sektoriuje neatitinka Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos iškeltų uždavinių. Iš nustatytų žemės ūkio sektoriaus institucijose teikiamų viešųjų paslaugų, šiuo metu apie 37 % visų paslaugų yra neperkelta į elektroninę erdvę. Įgyvendinant projektą bus sukurtos ir įdiegtos interaktyvios elektroninės paslaugos skirtos žemės ūkio subjektams. Numatoma projekto metu įgyvendinti keturias viešąsias paslaugas, kurių teikimas yra vienas didžiausių tarp visų nustatytų žemės ūkio sektoriaus teikiamų viešųjų paslaugų. Projekto metu bus įgyvendintos šios el. paslaugos: -Žemės ūkio valdų duomenų teikimas ir registracija – paslauga suteikiama 200000 kartų per metus; -Galvijų pasų išdavimas – paslauga suteikiama 377000 kartų per metus; -Ūkio subjektų, kurie verčiasi pirmine pašarų gamyba, registravimas, pažymų išdavimas – paslauga suteikiama 50000 kartų per metus; -Paraiškų Kaimo plėtros paramai gauti priėmimas – paslauga suteikiama 300000 kartų per metus; Projekto metu įdiegus el. paslaugas sumažėtų žemės ūkio subjektų pastangos paslaugai gauti, tuo pačiu padidėtų institucijų veiklos efektyvumas. Būtų sutaupoma lėšų, nes sumažėtų popierinių dokumentų peržiūrų skaičius, būtų paprastesnis dokumentų sutikrinimas, daugelis duomenų automatiškai atsirastų informacinėse sistemose. Paslaugos gavėjams nebereikėtų kreiptis į kelias institucijas, būtų įgyvendintas vieno langelio principas. Įvertinus tai, kad paslaugomis, kurias siūlome perkelti į el. erdvę yra pasinaudojama virš 1 mln. kartų per metus, tikėtina, kad pridėtinė projekto vertė bus iš ties žymi.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninės valdžios paslaugos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-01-V-02-009
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2010-03-01
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:

<< Grįžti į paieškos formą