Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos kompleksinis sutvarkymas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-21-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 839 630,73 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto „Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos sutvarkymas“ tikslas – renovuoti Eduardo Balsio menų gimnaziją, pritaikant ją kokybiškam ir efektyviam specifinių meninių gabumų mokinių mokymui. Šio tikslo bus siekiama įgyvendinant priemones, susijusias su Eduardo Balsio menų gimnazijos mokymo patalpų kapitalinio remonto ir aprūpinimo mokymo priemonėms darbais. Projekto metu bus įgyvendinamos šios kompleksinės priemonės, apimančios sritis, susijusias su valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros modernizavimu – kapitalinio remonto ir rekonstravimo darbų atlikimu, aprūpinimu reikiama įranga ir baldais, taip pat, atsižvelgiant į menines gimnazijos funkcijas ir tikslinių grupių poreikius, aprūpinimu mokymo priemonėmis: 1. Gimnazijos mokomųjų korpusų 1c3p ir 2c3p kapitalinis remontas: bendrastatybiniai darbai (visi darbai,išskyrus tai, kad keičiama tik keletas langų, nenumatomas išorės sienų šiltinimas ir apdaila); vidaus inžineriniai tinklai: naujos šildymo, vandentiekio, nuotekų, elektros, ryšių, priešgaisrinės signalizacijos sistemos. 2. Gimnazijai svarbiausių ugdymo priemonių (fortepijono, meno studijos įrangos, interaktyvios lentos, multimedia projektorių, elektrinės krosnies keramikai, žiedimo ratelio su reguliuojamu greičiu, automatinio molio minkytuvo, turnečių, molio valcavimo stalo, glazūravimo kameros) ir baldų (koncertų salės kėdžių, scenos pakylų ir spintų) įsigijimas. Įgyvendinus projektą, bus sutvarkyta nevalstybinė Eduardo Balsio pagrindinė gimnazija, pakeliant jos pastatų būklę iš III grupės į II grupę (įvertinta pagal Menų gimnazijos tinklo pertvarkos metodines rekomendacijas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2004-10-06 d. įsakymu Nr. ISAK-1554).

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-21-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-21-K-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-04-07
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-04-20
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą