VšĮ Vilniaus tarptautinės mokyklos pastatų kapitalinis remontas ir šiuolaikiškos mokymo bazės plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-21-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Vilniaus tarptautinė mokykla"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-08-03
Prašoma lėšų suma:
679 774,19 €
Skirtas finansavimas
679 687,28 €
Iš jo ES dalis:
409 458,03 €

Gamtamokslinis ir technologinis ugdymas yra privaloma pagrindinio ugdymo dalis, tačiau VIS nėra galimybės pilnavertiškai vykdyti šių mokymo programų, nes mokymo bazė nėra įrengta, o esamame mokyklos pastate jos įsirengti dėl ploto/lėšų stygiaus neįmanoma. Taip pat neįmanoma įsirengti dalykų kabinetus (istorijos, geografijos, matematikos ir kt.) bei kt. pagrindinės mokyklos mokymosi erdves. VIS yra vienintelė Lietuvoje mokykla, dirbanti pagal visame pasaulyje pripažintą Tarptautinio bakalaureato (TB) Pradinio/Pagrindinio ugdymo programą ir turinti TB mokyklos kandidatės statusą. ES lėšos leis mokyklai plėsti mokymo bazę ir užtikrinti tarptautinės pagrindinio ugdymo programos tęstinumą ir gyvavimą Lietuvoje. Projektu siūloma rekonstruoti šalia esančias mokyklos patalpas ir jose plėsti pagrindinės mokyklą. Projektas skirtas sugrįžtantiems į Lietuvą lietuvių, imigrantų šeimoms; šeimoms, siekiančioms suteikti vaikams šiuolaikišką išsilavinimą, visą gyvenimą besimokantiems asmenims. Šis projektas yra vienintelis būdas užtikrinti vienos iš pasaulyje labiausiai pasitiesinusios pradinio ir pagrindinio ugdymo programos – Tarptautinio bakalaureato- tęstinumą Lietuvoje ir geriausios pedagoginės patirties sklaidos šalies mastu (žr. IP alternatyvų analizę). Užtikrinant šios šiuolaikiškos ugdymo programos gyvavimą Lietuvoje, padedama išspręsti tokias šiuo metų Lietuvoje aktualias problemas kaip grįžtančiųjų į tėvynę ir imigrantų į Lietuvą integracija, kokybiško ir šiuolaikiško ugdymo prieinamumo didinimas, mokymosi visą gyvenimą populiarinimas bei aukšto užimtumo lygio Lietuvoje skatinimas (detalų projekto ekonominės socialinės naudos pristatymą žr. investiciniame projekte).

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-21-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-21-K-01-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-04-09
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-09-23
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2010-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą