KAUNO APSKRITIES DAILĖS GIMNAZIJOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-21-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kauno apskrities dailės gimnazija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 026 703,26 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Kauno apskrities dailės gimnazija yra ilgametes meninio ugdymo tradicijas turinti įstaiga. Deja, dėl nuolatinės lėšų stokos, remonto darbai yra atliekami labai retai, o mokyklos meninio ugdymo priemonės ir klasių įranga yra ypatingai prastos būklės. Visas mokyklos inventorius yra labai pasenęs, pasigamintas pačių pastangomis, neturi net savo prekinio pavadinimo. Nors mokykloje dirba ypatingai kvalifikuoti, didelę pedagoginę turintys specialistai, tačiau be tinkamos infrastruktūros išugdyti jaunuosius menininkus, sudaryti jiems profesinio tobulėjimo sąlygas, taip pat pritraukti jaunus gabius moksleivius mokytis meninio profilio švietimo įstaigoje yra labai sunku. Siekiant užtikrinti ilgamečių tradicijų tąsą, sudaryti tinkamas ugdymo sąlygas jauniesiems menininkams, užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką mokyklos moksleiviams bei darbuotojams yra būtina įgyvendinti infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektą. Inicijuojamo projekto metu bus suremontuoti gimnazijos pastatai, įsigytos ugdymo priemonės. Šio projekto pridėtine verte pasinaudos 528 tikslinės grupės atstovai–moksleiviai, mokytojai, darbuotojai. Inicijuojamo projekto vertė - 3545001 Lt. Numatoma projekto trukmė - 24 mėn. Gimnazija yra valstybės biudžeto lėšomis išlaikoma įstaiga, ir tokių lėšų projekto įgyvendinimui skirti negali, todėl vienintelė galimybė įgyvendinti projektą – pasinaudoti ES Struktūrinių fondų parama

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-21-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-21-K-01-017
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-04-15
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-04-20
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą