Mobiliųjų mokslinių - demonstracinių laboratorijų kūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-05-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-05-28
Prašoma lėšų suma:
926 784,06 €
Skirtas finansavimas
1 113 779,54 €
Iš jo ES dalis:
946 712,61 €

ES skatina valstybes nares suaktyvinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą jaunimo tarpe bei siekia iš esmės padidinti tyrėjo karjerą pasirenkančių jaunų žmonių skaičių. Siekiant didinti MTEP personalo skaičių, didelis dėmesys turėtų būti skiriamas jaunųjų tyrėjų (JT) ugdymui jau bendrojo lavinimo mokyklose. Tačiau šiuo metu šalyje nėra adaptuotų, atitinkančių JT ir JT vadovų poreikius, tiriamųjų darbų metodikų; mokyklos neturi reikalingos techninės bazės, būtinos mokiniams atlikti reikalingus tyrimus ar bandymus; mokinys susidomėjęs viena ar kita mokslo sritimi yra priverstas pats ieškoti terpės, kur galėtų įgyvendinti savo idėjas, gauti pagalbą, pristatyti rezultatus, diskutuoti ir tęsti darbus. Atsižvelgiant į šiuos trūkumus, Lietuvoje 2009 m. pradėta kurti moderni neformaliojo gamtamokslinio - technologinio švietimo bei lavinimo sistema, kuri įgalins aprėpti visas šalies mokyklas, formuoti mokslinę pasaulėžiūrą, plėtoti kūrybines mokinių galias, atskleisti ir ugdyti talentus. Pagrindinis projekto tikslas - sukurti ir įrengti jaunųjų tyrėjų (mokinių) atskleidimo ir ugdymo sistemos mokslinių tyrimų infrastruktūros pagrindą – mokslinių demonstracinių laboratorijų kompleksą. Projekto metu bus sukurtos, sukomplektuotos ir įrengtos dvi mobilios mokslinės - demonstracinės laboratorijos transporto priemonių bazėje; taip pat įrengtos dvi kilnojamos mokslinės - demonstracinės laboratorijos. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas lankant mokyklas supažindinti mokinius su šiuolaikinėmis mokslinių tyrimų priemonėmis ir metodais. Mokiniai galės pasinaudoti modernia laboratorine įranga, reikalinga jų moksliniams darbams atlikti. Mokslas ir technologijos bus populiarinami efektyviausiu būdu – gyvai demonstruojant ir leidžiant patiems mokiniams eksperimentuoti su šiuolaikine moksline įranga. JT paieškos bei ugdymo procesas bus žymiai efektyvesnis. Projekto tikslinė grupė yra visos šalies moksleiviai (jaunieji tyrėjai) ir mokytojai (jaunųjų tyrėjų vadovai).

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-05-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-05-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-04-02
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-04-26
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą