Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios Gamyklų g. 8, Marijampolėje, išvalymas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
134 149,1 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Nuo 1996 m. 0,12 ha teritorijoje, esančioje Gamyklų g. 8, Marijampolė, UAB „Šulinys“ pradėjo vykdyti netinkamų naudoti naftos produktų surinkimo veiklą. 2001 m. ši įmonė bankrutavo palikusi teritorijoje nesutvarkytas atliekas. Todėl projektui yra iškletas tikslas – sumažinti aplinkos taršą Marijampolės miesto Gamyklų g. 8 teritorijoje, užterštos aplinkai pavojingomis medžiagomis. Išvalius teritoriją būtų panaikintas taršos šaltinis bei suformuota patraukli, švari bei saugi aplinka gyventojams. Taip pat yra tikslinga išvalyti teritorijoje esantį naftos teršalų valymo stoties vidų. Pastato viduje esančios betoninės grindys ir sienos iki 2 m aukščio yra padengtos mazuto, tepalų ir kitų naftos produktų atliekomis. Per stogą ir nesandarias duris lietaus vanduo patenka į vidų ir kartu su teršalais išteka į aplinką: teršia gruntą, paviršinį ir požeminį vandenį. Didžiausias ypatumas yra tas, kad buvusioje UAB „Šulinys“ atliekų kaupimo teritorijoje talpyklos, įvairi tara tebėra užpildyta mazutu, tepalu bei užterštu vandeniu. Kadangi atliekos saugomos nesandariose talpose, į jas patenka atmosferinis vanduo, kuris, susimaišęs su naftos produktais, patenka į aplinką ir teršia gruntą, paviršinį ir požeminį vandenį. Mazutas, užterštas tepalas, talpos ir tara, tepalo filtrai, jų išvežimas ir utilizavimas bus atliekamas prisilaikant valymo darbų technologinio projekto. Juo privalės vadovautis įmonė, laimėjusi savivaldybės skelbiamą konkursą teritorijos valymo darbams atlikti. Teritorijos išvalymo projektą numatoma įgyvendinti 2010-2011 m. Valymo darbai bus vykdomi atsižvelgiant į oro sąlygas.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-06-R-41
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-06-R-41-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-05-05
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-05-17
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės

<< Grįžti į paieškos formą