Elektroninės demokratijos priemonių diegimas Raseinių rajono savivaldybėje

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-08-31
Prašoma lėšų suma:
109 186,46 €
Skirtas finansavimas
105 941,38 €
Iš jo ES dalis:
90 050,17 €

Projekto tikslas - įdiegti elektronines demokratijos priemones, siekiant aktyvinti Raseinių rajono savivaldybės gyventojų ir Savivaldybės institucijų sąveiką. Projektas įgyvendinamas norint sudaryti sąlygas gyventojams daryti įtaką politiniams sprendimams bei didinti Savivaldybės institucijų veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, panaudojant el. demokratijos priemones.Įgyvendinus šį projektą būtų sukurtos 3 e. demokratijos paslaugos:1. Gyventojų el. apklausos paslauga. Iterneto svetainėje gyventojai galės reikšti nuomonę įvairiais klausimais.2. Savivaldybės tarybos posėdžių (kuriuose balsuojama panaudojant projekto metu planuojamą įdiegti elektroninę balsavimo sistemą, susietą su Savivaldybės interneto tinklalapiu) transliavimo paslauga - gyventojai matys ir posėdžius, ir balsavimo rezultatus.3. Informacijos (teisės aktų) aktualizuotos paieškos paslauga. Gyventojai galės susipažinti su aktualia, operatyvia informacija apie vietos valdžios rengiamus ir priimtus sprendimus. Projekto poreikis. Su nedideliu gyventojų aktyvumu susiduriama nuolat - rengiant strateginius, kt. planavimo dokumentus, tarybos sprendimų projektus. Dažniausiai nesulaukiama jokios nuomonės, nors informacija skelbiama vietinėje spaudoje, organizuojamuose susirinkimuose. Gyventojų įtraukimui, apklausai naudojamas anketavimas užima daug laiko sąnaudų, susiduriama su popieriaus, spausdinimo, transporto kaštais. Be to, gyventojams praktiškai nėra galimybės gauti informaciją apie tai, kaip buvo balsuojama Savivaldybės tarybos posėdžių metu, neužtikrinama tarybos atskaitomybė. Aktualizuota teisės aktų paieška savivaldybės tinklalapyje šiuo metu taip pat negalima. Visa tai riboja gyventojų dalyvavimą sprendimų priėmimo procese. Įgyvendinus projektą, ES paramos dėka, būtų sudarytos geresnės sąlygos didinti Savivaldybės veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, stiprinti bendruomeniškumą.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-05-R-21
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-05-R-21-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-06-01
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-06-19
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Raseinių raj.

<< Grįžti į paieškos formą