Molėtų rajono savivaldybės elektroninės demokratijos sistemos plėtra

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Molėtų rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-09-30
Prašoma lėšų suma:
50 286,38 €
Skirtas finansavimas
50 286,38 €
Iš jo ES dalis:
42 743,43 €

Projekto tikslas - atnaujinti ir išplėsti elektroninės demokratijos sistemą Molėtų rajone, sukuriant atitinkamą infrastruktūrą bei naujas interaktyvias viešasias paslaugas. Projektu siekiama aktyvinti Savivaldybės ir gyventojų sąveiką, didinti Savivaldybės veiklos skaidrumą, užtikrinti aktualios informacijos prieinamumą, galimybę išreikšti nuomonę ir daryti įtaką politiniams sprendimams, panaudojant el. demokratijos priemones, paremtas informacijos ir ryšių technologijomis. Šiuo metu Molėtų r. savivaldybės gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmimo procese yra ribotas. Savivaldybės svetainės galimybės yra ribotos, gyventojai neturi galimybių internetu pareikšti nuomonės dėl rengiamų tarybos sprendimų, kitų teisės aktų, tinklalapis nepritaikytas neįgaliesiems. Įgyvendinus veiklas bus užtikrinta galimybė, kad gyventojų siūlymai nebūtų ignoruojami, o projekto metu įgyvendintos priemonės realiai veiktų. Gyventojai bus įtraukti į savivaldos darbo procesus, taip ugdant jų pilietiškumą. Išvardintos problemos bus sprendžiamos sukuriant el. demokratijos priemonių sistemą ir atitinkamą infrastruktūrą joms palaikyti. Įdiegus šias priemones, bus siekiama jų integralumo savivaldybės veikloje ir interneto puslapyje. Numatoma, kad įgyvendinus projektą, bus įdiengtos šios 4 interaktyvios viešosios paslaugos: tiesioginės vaizdo konferencijos paslauga; savivaldybės tarybos posėdžių tiesioginė garso transliacija ir vaizdo įrašų archyvas internete; e-dalyvavimas (dalyvavimas rengiant įvairius sprendimus ir t.t.); klausimų-atsakymų sistema elektroninėje erdvėje.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-05-R-91
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-05-R-91-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-06-09
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-06-12
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Molėtų raj.

<< Grįžti į paieškos formą