Sarių ežero paplūdimio infrastruktūros plėtra (Sarių ežero paplūdimio pritaikymas aktyviam poilsiui, sportui ir kultūriniams renginiams, kaimo stadiono rekonstrukcija)

Paramos priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
351 269,11 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas – gerinti gyvenimo aplinką ir kokybę Švenčionių rajono Sarių kaime bei skatinti vietos gyventojų užimtumą. Projekto tikslo pasiekimas prisidės prie šio projekto priemonės tikslo – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo vietovių, sudarant prielaidas kaimo gyventojų veiklos diversifikacijai ir kaimo bendruomenės infrastruktūros gerinimui. Pagrindinė Sarių problema yra erdvių ir priemonių, skirtų poilsiui, sportui, kultūrai nebuvimas. Kita didelė problema yra laisvalaikio, poilsio paslaugų trūkumas. Rajone nepakankamai išnaudojamas gamtinio potencialo ir palankių turizmui vystyti socialinių ir ekonominių veiksnių kompleksas. Siekiant išspręst iminėtas problemas inicijuojamas šis projektas, kuris sukurs viešojo turizmo infrastruktūrą (rekonstruotos lauko tinklinio ir vaikų žaidimo aikštelės; įrengtos (-i) automobilių, autobusų ir dviračių stovėjimo aikštelės; valčių ir vandens dviračių prieplaukos; teniso kortų ir krepšinio aikštynas; šiukšlių konteineriai; apšvietimas). Kaimo turizmo paslaugos Švenčionių rajone nėra vystomos dėl investicijų į viešąją turizmo infrastruktūrą ir poilsio zonų kūrimą stokos. Švenčionių rajono laisvalaikio, poilsio paslaugų materialinė bazė nėra išvystyta nei kiekybiniu, nei kokybiniu požiūriu. Todėl projektas turės didelę socialinę - ekonominę naudą: įgyvendinus projektą gerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė; gerės gyventojų ir svečių poilsio kokybė; didės pajamos, gaunamos iš poilsiautojų; mažės transporto priemonių eksploatacinės išlaidos; trumpės kelionių laikas; mažės išlaidos dėl ekologinių nuostolių; didės eismo saugumas; mažės nusikalstamumas; didės šalies įmonių pajamos; augs į biudžetą surenkamų mokesčių suma. Projektas atitinka Švenčionių rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2008–2010 metų programos 1.3. uždavinio priemonei 1.3.2. Sarių kaimo gatvių ir pėsčiųjų takų rekonstravimas, kaimo apšvietimo įrengimas, parko ir tvenkinių sutvarkymas, kaimo bendruomenės patalpų įrengimas.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Kvietimo numerisVP3-1.2-VRM-01-R-01
Paraiškos kodasVP3-1.2-VRM-01-R-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2010-05-25
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Švenčionių raj.

<< Grįžti į paieškos formą