Sarių kaimo infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
468 358,72 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Viena didžiausių problemų Švenčionių rajone yra laisvalaikio, poilsio paslaugų trūkumas vietos gyventojams ir poilsiautojams. Šiame rajone nepakankamai išnaudojamas gamtinio potencialo ir palankių turizmui vystyti socialinių ir ekonominių veiksnių kompleksas. Siekiant išspręsti šią problemą, sudaryti geresnes sąlygas sporto, laisvalaikio, kultūros pramogų tenkinimui inicijuojamas projektas „Spartesnė ūkinės veiklos diversifikacija Sarių kaime“. Sarių kaimo bendruomeninė infrastruktūra yra pasenusi: gatves ir pėsčiųjų takus reikia atnaujinti, būtinas apšvietimo įrengimas, reikia sutvarkyti parką ir tvenkinius, įrengti kaimo bendruomenės patalpas. Bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas prisidės ne tik prie Sarių kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, bet didins ir miestelio patrauklumą, pritrauks daugiau lankytojų, skatins paslaugų plėtrą, darbo vietų kūrimąsi, didins vietos gyventojų pajamas. Projekto „Sarių kaimo infrastruktūros plėtra“ poveikis pasireikš: • Vietos gyventojams. Atnaujinta bendruomeninė infrastruktūra (išasfaltuotos gatvės, pėsčiųjų takai, įrengtas apšvietimas, sutvarkyta teritorija, įrengti bendruomenės namai) prisidės prie vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerėjimo ir skirtumų tarp miesto ir kaimo mažinimo;• Poilsiautojams. Projektas bus naudingas poilsiautojams, nes parko ir tvenkinių pakrančių sutvarkymas prisidės prie laisvalaikio poreikių tenkinimo; • Kaimo vietovei ir rajonui. Investicijos į Sarių kaimą prisidės prie šios vietovės ir Švenčionių rajono patrauklumo didėjimo. Tokiu būdu projektas prisidės prie Švenčionių rajono ir Sarių kaimo ekonomikos plėtros; Taigi, kompleksinės kaimo vietovės plėtros projekto įgyvendinimas bus naudingas Sarių kaimui, Švenčionių rajonui, šalies poilsiautojams, įmonėms. Didžiausią ir įvairiapusišką naudą turės Sarių kaimo ir Švenčionių rajono gyventojai.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Kvietimo numerisVP3-1.2-VRM-01-R-01
Paraiškos kodasVP3-1.2-VRM-01-R-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2010-05-25
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Švenčionių raj.

<< Grįžti į paieškos formą