KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-08-18
Prašoma lėšų suma:
4 054 680,26 €
Skirtas finansavimas
4 054 680,26 €
Iš jo ES dalis:
3 446 478,22 €

Pagrindinis projektu siekiamas tikslas – užtikrinti Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų kokybę, atnaujinant ir plėtojant kolegijos infrastruktūrą. Projektas prisidės prie Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų sąlygų gerinimo studentams bei dėstytojams. Projekto numatomos atlikti investicijos yra susijusios su įstaigos reorganizacija, kuri buvo įvykdyta vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. Nutarimu Nr. 926 „Dėl Klaipėdos kolegijos reorganizavimo“. Šiuo nutarimu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.buvo reorganizuota Klaipėdos kolegija, prijungiant ją prie Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos. Reorganizavus kolegiją numatoma optimizuoti jos veiklą siekiant efektyviau išnaudoti turimą infrastruktūrą ir geriau organizuoti studijų procesą. Tai numatoma pasiekti įgyvendinant tokias priemones: - studijų programų perkėlimą koncentruojant programas pagal jų pobūdį ir suteikiant fakultetams didesnės specializacijos; - perkeliant fakultetus/programas į tinkamesnes patalpas. Be to, kolegija siekia gerinti suteikiamų studijų kokybę bei atnaujinti studijų programas įvedant naujas, rinkoje paklausių specialistų rengimo programas. Šiuo metu kolegijos turima infrastruktūra neleidžia gerinti studijų kokybės ir vykdyti naujų programų. Kolegijos turimos studijoms naudojamos priemonės (kompiuterinė, laboratorinė įranga, kitos mokymui naudojamos priemonės) yra pasenusios ir neužtikrina kokybiško, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančio išsilavinimo ar pasirengimo darbo rinkai, neleidžia vykdyti daugiau studijų programų.Atsižvelgiant į tai, numatoma projekto metu įsigyti naujos kompiuterinęs, laboratorinės ir kitos įrangos. Kolegijos mokymui skirtos patalpos yra neremontuotos ir neatitinka higienos reikalavimų ir studijų poreikio. Be to, po reorganizacijos atsirado galimybės racionaliau panaudoti turimus pastatus taip efektyviau organizuojanti studijų procesą. Atsižvelgiant į tai, nuomatoma renovuoti turimas patalpas bei aprūpinti jas trūkstamais baldais.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-14-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-14-V-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-05-31
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-06-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą