Preliminarus potvynių rizikos Lietuvos Respublikos teritorijoje įvertinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-10-11
Prašoma lėšų suma:
84 105,65 €
Skirtas finansavimas
84 105,65 €
Iš jo ES dalis:
71 489,81 €

Įgyvendinti veiklas numatytas Europos parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo II skyriuje, t.y. atlikti preliminarų potvynių rizikos įvertinimą. Šis projektas skirtas parengti studijai, kurios metu bus atliktas preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose bei parengti žemėlapiai su preliminariai išskirtomis teritorijomis, kuriose yra potvynių grėsmė ir rizika, preliminarūs upių baseinų ir pakrantės teritorijos žemėlapiai, kuriuose nurodoma topografija ir žemės naudojimas, taip pat techninė užduotis potvynių grėsmės žemėlapių rengimui. Šiuo projektu siekiama stiprinti potvynių prevencijos institucijų pajėgumus.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-01-V-02
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-01-V-02-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-06-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-07-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą