IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas.

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-09-07
Prašoma lėšų suma:
9 168 616,77 €
Skirtas finansavimas
9 335 077,69 €
Iš jo ES dalis:
9 335 077,69 €

Projektą apima: Klaipėdos geležinkelio mazgo šiaurinėje dalyje esančio Anglinės kelyno EC rekonstrukcijos bei Klaipėdos geležinkelio mazgo pietinėje dalyje esančio „Draugystės“ stoties Perkėlos kelyno rekonstrukcijos darbai, kurie apima geležinkelio kelią Nr.54, jungiantį Perkėlos kelyną su „Draugystės“ stotimi. Įgyvendinant projektą numatoma pakeisti viršutinę kelio konstrukciją pertvarkant kelio planą ir profilį. Rekonstruojant Anglinės EC numatoma įrengti blokinę maršrutinę relinę centralizacijos sistemą ir kt. Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu 692 57.14 ir 58.12 punkto nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 24 punkto nuostatas. Perkėlos kelynas naudojamas vagonų kaupimui ir paskirstymui prieš pakraunant vagonus į keltus - laivus, o geležinkelio kelias Nr. 54 jungia "Draugystės" stoties lyginį kelyną su "Perkėlos" kelynu. Parengus galimybių studiją pastebėta, kad šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų, esami keliai yra fiziškai seni ir nusidevėję, reikalaujantys rekonstrukcijos. Taip pat būtina rekonstruoti Anglinės kelyno EC įrengiant blokinę maršrutinę relinę centralizacijos sistemą ir kt. Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas, tuo bus sumažintas neigiamas eismo įvykių poveikis aplinkai.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numerisVP2-5.2-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.2-SM-01-V-01-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-07-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą