IXB Koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
74 355 502,53 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vilniaus aplinkkelio geležinkelio trasa po sėkmingo techinių-projektinių sprendinių įgyvendinimo krovininiams traukiniams trasoje užtikrins susisiekimą iki 80 km/h greičiu. Vilniaus geležinkelio aplinkkelio projektas yra įtrauktas į Nacionalinę strategiją 2007-2013 m ir jo sėkmingas įgyvendinimas šalyje sukurs daugiau darbo vietų. Vienas pagrindinių šio projekto tikslų yra nukreipti traukinių eismą nuo Vilniaus miesto centro, per kurį šiuo metu daugiausiai ir važiuoja prekiniai traukiniai. Dabartinis aplinkkelis yra tik vienkelis, įrengus antrą kelią bus sudarytos šiuolaikinės techninės prielaidos subalansuotą traukinių eismą nukreipti aplinkkeliu. Šiuolaikinės, visus ES aplinkosauginius, eismo saugos ir infrastruktūrinius reikalavimus atitinkančios, geležinkelių infrastruktūros įrengimas Lietuvoje užtikrins aplinkai draugišką, ekonomiškai naudingą ir saugų geležinkelių transporto eksploatavimą ateityje. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, nuostatas.Projektas bus finansuojamas ES paramos lėšomis ir nuosavomis lėšomis (EIB paskola). AB „Lietuvos geležinkeliai“ investicinio projekto įgyvendinimui skirs lėšų finansuoti netinkamas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas su sąlyga, kad paramos sutartyse ES lėšoms mokėti bus numatytas taikyti sąskaitų apmokėjimo būdas.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-02-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-02-V-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.

<< Grįžti į paieškos formą