Šiaulių kolegijos biomedicinos mokslų studijų srities studentų praktiniams įgūdžiams tobulinti reikalingos bazės bei infrastruktūros modernizavimas – BIOSTUD

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Šiaulių kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
921 084,05 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas iš biomedicinos studijų srities specialistų reikalauja naujų praktinių žinių, įgalinančių savarankiškai veikti, atsakyti už savo sprendimus ir jų įgyvendinimą. Aukštosioms mokykloms keliamas atsakingas uždavinys - rengti biomedicinos studijų srities kompetetingus, visapusiškai išsilavinusius, ES reikalavimus atitinkančius specialistus. Šiaulių kolegijos (ŠK) Sveikatos priežiūros fakultete (SPF) esanti biomedicinos studijų srities praktinio studentų mokymo įranga bei sąlygos praktikai atlikti neužtikrina kokybiško studentų praktinių gebėjimų ugdymo. Projekto metu įsigyta įranga ir įsteigtas praktinio mokymo centras padėtų išspręsti šią problemą, o patalpų pritaikymas keliamiems reikalavimams užtikrintų sėkmingą studijų procesą. Projekto tikslinės grupės: 1) biomedicinos studijų srities studentai - įgis būtinų kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, 2) pedagoginis personalas - naudodami šiuolaikinę įrangą kokybiškiau ir efektyviau perteiks teorines ir praktines žinias. Projekto būtinumą įrodo esamos situacijos neatitikimas tikslinių grupių poreikiams: SPF esanti biomedicinos studijų srities įranga tik iš dalies užtikrina šiuolaikinius reikalavimus. Kai kuriuose specializuotuose kabinetuose ji yra morališkai pasenusi arba susidėvėjusi, kitose - jos stinga. Nėra mokslinių tyrimų laboratorijos ir materialinės bazės taikomiesiems tyrimams atlikti.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-15-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-15-K-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-28
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-07-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą