VšĮ Kolpingo kolegijos infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
331 032,5 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

VšĮ Kolpingo kolegija (toliau Kolegija)–daugiau kaip prieš 8 m. įsteigta nevalstybinė kolegija, veikianti privataus steigėjo panaudos sutarties pagrindu suteiktose patalpose Kaune. Kolegija priklauso tarptautinei Kolpingo draugijai, jungiančiai aktyviai bendradarbiaujančias švietimo įstaigas daugiau kaip 60 pasaulio šalių, kas leidžia organizacijai efektyviai panaudoti tarptautinę patirtį vykdant aukštojo mokslo programas ir ugdant studentus profesionalus, sugebančius prisitaikyti dinamiškoje darbo rinkoje. Tiek dėstytojų, tiek studentų pasitenkinimo tyrimai, tiek statistinė informacija patvirtina, kad kolegija turi stiprų dėstytojų kolektyvą ir yra orientuota į aukštą studijų kokybę už santykinai mažesnę kainą, kas yra laikoma jos esminiu konkurenciniu pranašumu. Pagrindinis kolegijos trūkumas, kuris riboja jos tolimesnę plėtrą, lemia studentų nepasitenkinimą ir pagrindinio konkurencinio pranašumo praradimą yra nepakankama kolegijos orientacija į praktinių įgūdžių ugdymą. Kitas esmines problemas sudaro pasenusi kompiuterinė įranga (70% nusidėvėjusi) nepritaikyta neįgaliųjų poreikiams, nuotolinio mokymo auditorijos nebuvimas (90% apklaustųjų pageidautų nuotolinių konsultacijų studijų metu) ir kompiuterinės skaityklos nebuvimas (kas neleidžia studentams efektyviai išnaudoti laiko tarp paskaitų). Įgyvendinus projektą kolegija įrengtų nuotolinio mokymo auditoriją, modernizuotų bibliotekos kompiuterinę skaityklą bei Kolpingo draugijos užsienio narių pavyzdžiu įsteigtų Profesinio mokymo centrą, kurio pagrindinė funkcija būtų studentų praktinių gebėjimų tobulinimas. Projekto metu įsigyta įranga naudosis visų penkių Kolegijos programų studentai (496) ir dėstytojai (44), taip pat - pagal bendradarbiavimo sutartis įsigyta įranga naudosis įgyvendinant savo mokymo programas Šiaulių darbo rinkos mokymo centro, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Klaipėdos kolegijos filologijos programos studentai ir dėstytojai (viso 150 asmenų).

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-15-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-15-K-01-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-30
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-07-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą