Vakarų Lietuvos verslo kolegijos infrastruktūros, skirtos studijoms, gerinimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
372 120,31 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Dabartinės rinkos sąlygomis aukštosios mokyklos konkuruoja dėl studentų skaičiaus, kuris vis sparčiau mažėja. Be to, nuolat auga studentų poreikiai, keliami studijų kokybei. Viena iš pagrindinių studijų kokybės gerinimo sąlygų – tinkamos infrastruktūros sukūrimas. VLVK, siekdama pagerinti studijų infrastruktūrą, inicijuoja šį projektą, kurio tikslas – pagerinti VLVK infrastruktūros, skirtos studijoms, kokybę, siekiant užtikrinti geresnes sąlygas studentų praktiniams įgūdžiams ugdyti. Įgyvendinus projektą bus geriau tenkinami tikslinių grupių (VLVK studentų ir dėstytojų) poreikiai: bus sudarytos tinkamos sąlygos studentų praktinei veiklai plėtoti, įgyjant geresnes verslumo kompetencijas. Be to, bus pagerintos ir nuotolinio mokymo dalyvių sąlygos, užtikrintas mokymosi visą gyvenimą tęstinumas ir efektyvumas, sudarant sąlygas dirbti su moderniomis informacinėmis technologijomis. Įgyvendinus projektą VLVK Šiaulių fakultete bus įkurtas verslo praktinio mokymo centras, nuotolinių studijų ir savarankiškų studijų centrai, kompiuterizuotos auditorijos. VLVK studentai atliks mokomąją praktiką verslo praktinio mokymo centre, įgydami profesinei karjerai būtinų įgūdžių, kuriuos tiesiogiai galės pritaikyti darbo vietoje. Nuotolinio mokymo centre bus rengiamos vaizdo paskaitos – taip bus sudarytos sąlygos vykti paskaitoms, kurių neriboja geografinė vieta. Įsigijus modernią programinę ir kompiuterinę įrangą, į studijų programas bus įtraukti novatoriški mokymo(si) būdai, studijos bus grindžiamos naujausiomis žiniomis. Taip VLVK įgytos studentų kompetencijos atitiks darbo rinkos reikalavimus, o kolegijoje dėstomos studijų programos tenkins šiuolaikinius ūkio poreikius. Pagerinus VLVK infrastruktūrą, kolegijos teikiamos mokymo paslaugos geriau atitiks esamų studentų, dėstytojų bei stojančiųjų poreikius ir užtikrins geresnę mokymosi paslaugų kokybę

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-15-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-15-K-01-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-30
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-07-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą