Rinkodaros praktinio imitacinio mokymo centro kūrimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: "Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
451 998,23 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Koleginis aukštasis mokslas reikalauja kokybiško studentų praktinio parengimo. TTVAM turi dvi studijų programas Rinkodaros studijų kryptyje – Rinkodaros vadybą ir Reklamos vadybą, kuriose numatytas sisteminis, visapusiškas studentų praktinių žinių ir gebėjimų ugdymas. Kokybiškam būsimų specialistų praktiniam mokymui trūksta būtinos studijų infrastruktūros. Praktinis mokymo procesas yra fragmentiškas, nėra galimybių lavinti praktinių įgūdžių kompleksiškai, panaudojant pažangias technologijas bei inovatyvias mokymo(si) priemones. Dabartinės studentų praktikos irgi neatitinka koleginėms studijoms ir darbo rinkos keliamų reikalavimų: dėl didelio studentų skaičiaus ir techninių sąlygų trūkumo ne visiems studentams užtikrinamos kokybiškos praktikų vietos ir jų atitiktis būsimai profesinei kvalifikacijai. Nepasiekiami visi praktiniam mokymui keliami tikslai, lieka nepatenkinti studentų lūkesčiai dėl praktinio pasirengimo savarankiškai profesinei veiklai ir įsidarbinimo perspektyvų. Šio projekto tikslas - gerinti studijų infrastruktūrą ir kokybę steigiant Rinkodaros praktinį imitacinį mokymo centrą, kuriame įsikurs Rinkodaros procesų valdymo biuras ir Reklamos dizaino studija. Centras bus aprūpintas pažangia kompiuterine, programine ir kita mokomąja laboratorine įranga, būtina Rinkodaros vadybos ir Reklamos vadybos studijų programų studentų sisteminiam visų praktinių įgūdžių lavinimui, ir naudojamas praktiniams užsiėmimams vykdyti ir praktikoms atlikti. Tai leis projekto tikslinėms grupėms – abiejų studijų programų studentams – įgyti, o dėstytojams - perteikti kompleksinius praktinius gebėjimus imituojant rinkodaros procesų valdymą ir įvairių rūšių reklamos priemonių ir technologijų taikymą. Tokiu būdu bus galima pasiekti visus minėtų studijų programų praktiniam studentų rengimui keliamus tikslus, atsiras sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, maksimaliai atitinkančius darbo rinkos poreikus ir gebančius sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-15-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-15-K-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-30
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-07-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą